vihartól megrongálódott ház

2024. január 24.

Lakásbiztosítás kárbejelentés – Mit érdemes tudni?

Egy ingatlanban történt káresemény mindig sajnálatos helyzetet jelent, viszont amennyiben megfelelően járunk el a kárbejelentés során, a biztosító jelentősen enyhítheti az ezzel járó stresszt és anyagi megterhelést.

A lakásbiztosítást azért kötjük, hogy az esetleges káresemények bekövetkezése, illetve az eredeti állapot helyreállítása ne okozzon hirtelen, túlzott anyagi megterhelést. A lakásbiztosítás megkötésével tehát valójában előrelátóak vagyunk, kalkulálunk azzal, hogy bármikor történhetnek nem várt események. 

Ugyanakkor reménykedünk abban is, hogy a biztosításra soha nem lesz szükség, mivel egy káreseménynek nem csak anyagi vonzatai vannak, de stresszel és időráfordítással is jár az eredeti állapot visszaállítása. Plusz időt a biztosító sajnos nem adhat, de a stresszt mérsékli azáltal, hogy egy megfelelően összeállított kárbejelentést követően fedezi a pénzügyi kiadásokat.  

 

A kárbejelentés első és legfontosabb szabálya

A káreseményt legkésőbb két napon belül írásban be kell jelenteni a biztosítónak. Azonban ha tehetjük, semmiképpen ne várjunk két napot, tegyük meg a bejelentést azonnal, amint tudjuk.

Az elhalasztott bejelentés esetén a biztosító káreseménytől számított időszakot is vizsgálhat, ami befolyásolhatja a kártérítési folyamatot. Minél hamarabb kezdődik el a kárrendezéshez szükséges folyamat, annál gyorsabban történhet meg a helyreállítás és állhatnak vissza a stresszmentes mindennapok.

 

Helyszíni szemle

A biztosító képviselője a bejelentéstől számított 5 napon belül a helyszínre érkezik, hogy felmérje a keletkezett kárt. Számára nagy segítséget jelent, illetve minden érintett fél számára időt spórolhat meg, ha a káresemény helyszínéről felvételek állnak rendelkezésre – azt az állapotot rögzítve, amely a káresemény felfedése pillanatában volt.

A szemle alkalmával nemcsak a káresemény rögzítésére, az okozott kár felmérésére kerül sor, de a biztosító kollégája azt is ellenőrzi, hogy a biztosítási feltételekben foglaltak valóban fedezik-e a keletkezett kárt. Ilyen esetekben az okozhat legtöbbször problémát, ha kiderül, hogy a lakás alulbiztosított volt.

 

Ne ilyenkor derüljön ki, hogy ingatlanunk alulbiztosított!

A kellemetlenségek, bosszúság elkerülése érdekében minden az ingatlant és berendezéseit érintő nagyobb változást érdemes a lakásbiztosítási szerződés szempontjából is átgondolni. Fontos megvizsgálni, mennyit nőtt az ingatlan értéke az elmúlt évben, és történt-e értéknövelő felújítás a biztosításkötés óta. Emellett figyelembe kell venni, hogy került-e az ingatlanba további értékes vagyontárgy a szerződéskötés óta.

A káresemény bekövetkezésekor mindezt már késő átgondolni, ezért érdemes rendszeresen, akár évente, átfuttatni ezeket a kérdéseket, így elkerülhetjük, hogy otthonunk, vagy egyéb ingatlanunk alulbiztosítottá váljanak.

A lényegi elem itt tehát az, hogy az aktuális értékek és változások alapján frissítsük a lakásbiztosítási fedezetet, és szükség esetén kalkuláljuk, hogy találhatunk-e jobb ajánlatot a piacon egy szélesebb körű, megfelelőbb lakásbiztosításra. Ennek eldöntésében egy lakásbiztosítási kalkulátor is rengeteget segíthet.

Egy rendszeres, évenkénti felülvizsgálat segíthet abban, hogy a biztosítási védelem mindig lépést tartson az ingatlan és a benne lévő értékek aktuális helyzetével, ezáltal biztosítva a megfelelő fedezetet a lehetséges kockázatok ellen. 

 

A helyszín “biztosítása”

Fontos, hogy a biztosító képviselőjének megérkezéséig ne változtassunk semmit a helyszínen, csak annyit, amennyi a további károsodás megelőzéséhez szükséges – annyit viszont mindenképpen. Kiemelten fontos, hogy ezen intézkedések során a kár mértékét és jellegét dokumentáljuk. Ezt megelőzően, ha lehetőségünk van rá, érdemes részletes felvételeket, fotókat vagy akár videofelvételeket készíteni a kárállapotról.

Ez a gyakorlat sok kellemetlenséget tud megelőzni, mivel egyértelműen rögzíti a káresemény körülményeit, és segíthet a biztosítóval történő kárfelmérés során. A vizuális dokumentáció hozzájárulhat a jogi folyamatok tisztázásához, és segíthet a gyorsabb és hatékonyabb kárfelmérésben, ezáltal elősegítve a gyorsabb kártérítési folyamatokat.

 

Amikor nem elég a biztosítót értesíteni

Betörés, rablás esetén nem elég a biztosítót értesíteni, hiszen bűncselekmény történt. Ezekben az esetekben a rendőrségnél is azonnal meg kell tenni a bejelentést. 

Hasonló eset áll fenn tűz és robbanás esetén: még ha nekünk, magunknak sikerült is megfékeznünk a tűzet, akkor is értesítenünk kell a tűzoltókat, hogy felmérhessék a kárt, illetve megállapíthassák, hogy nem áll-e fenn további balesetek kockázata.

 

A hatóságok értesítésének elmulasztása jelentős problémákat okozhat

A rendőrségi vagy tűzoltósági bejelentés hiánya nemcsak jogi következményekkel járhat, de a biztosítási fedezet szempontjából is jelentős kockázatot hordoz. A biztosítók gyakran kérnek hivatalos hatósági dokumentációt az eseményekről, és a károsultaknak ez azonnal és pontosan kell eljárniuk a hatóságok felé.

A hatósági bejelentés elmulasztása esetén a biztosító jogosan hivatkozhat az események hiányos dokumentálására, és a kártérítési igények elutasíthatóak lehetnek. Ezen kívül, a hatóságok gyors beavatkozása hozzájárulhat a károk minimalizálásához és a további veszélyek elhárításához, így mind a kárrendezés, mind a biztonság terén kritikus jelentőségű. Az azonnali és pontos bejelentés nem csupán a törvényi kötelezettségek teljesítését szolgálja, hanem a biztosítási védelem hatékony érvényesítését is elősegíti.

 

Kárrendezés – Mennyi is az annyi?

A kár elszenvedőjének és a biztosítónak eltérő álláspontja a keletkezett anyagi kárról gyakran az értékelési szempontok különbségeiből fakad. A biztosító általában piaci átlagárakat és tapasztalati értékeket vesz figyelembe, amikor meghatározza a kárösszeget. Ezzel szemben a károsult, aki közvetlenül tapasztalta a kárt, gyakran egy vagy több szakember árajánlatára támaszkodik a károsodás mértékének becslésekor.

Ebben a kontextusban érdemes lehet több szakemberrel is konzultálni, és különböző árajánlatokat bekérni. Az összehasonlítás segíthet a károsodás reális értékelésében, és ha szükséges, erős alapot szolgáltathat az érveléshez a biztosító felé. A különböző szakértői vélemények bemutatása lehetőséget teremthet a tárgyalásokra és a kiegyenlített, reális kárösszeg meghatározására.

Fontos az is, hogy a károsult minden dokumentációt, számlát és egyéb releváns információt megőrizzen, amelyek támogatják az általa becsült kárösszeget. Az együttműködés és a pontos dokumentáció segíthet abban, hogy a biztosító és a károsult közelebb kerüljenek az egyetértéshez, és hatékonyan rendezzék a káreseményt.

 

A kárügylet lezárul

Amennyiben az eljárásban minden rendben volt, a lakásbiztosítás szerződése alapján a keletkezett káresemény után fizet a biztosító. A kárrendezés során a megállapított pénzösszeg kifizetése megtörténik, és a kárügylet lezárul. Fontos kiemelni, hogy az átfogó és pontos dokumentáció, valamint a szakértői vélemények befolyásolhatják a kárrendezés eredményét, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a károsult jogosan kapja meg a megfelelő kártérítést a keletkezett károkért. A korrekt és együttműködő hozzáállás mind a károsult, mind a biztosító részéről segíthet a folyamat gördülékeny lezárásában.

 

Intézze online! Lakásbiztosítás ajánlatok összehasonlítása egyszerűen, online a Netrisk.hu-n

Oszd meg másokkal