cover02

Balesetbiztosítás

accident

Balesetbiztosítás

A tudatos elővigyázatossága balesetbiztosításnál kezdődik: védje magát és családját balesetbiztosítássa

Díjszámítás indítása Arrow full icon
  • Check icon Teljesen online, gyorsan és egyszerűen
  • Check icon Egész világra kiterjedő védelem
  • Check icon Választható csomagok
  • Check icon Valamennyi csomag orvosi vizsgálat nélkül köthető
  • Check icon Napi pár száz forintért többmilliós szolgáltatás

Balesetbiztosítás - Díjszámítási adatok


Calendar icon

Calendar icon

További biztosítottak

Biztosított személyek

Mit kell tudni a balesetbiztosításról?

Mi számít balesetnek? Arrow select icon

A biztosítók vonatkozásában a baleset a biztosított akaratától független, egyszeri, hirtelen fellépő külső fizikai/kémiai behatást jelenti, melynek következtében a kockázatviselés tartama alatt a biztosított elhalálozik, testi sérülést vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

Mire köthető balesetbiztosítás? Arrow select icon

Biztosítónként eltérhet, hogy pontosan milyen életkorban köthető balesetbiztosítás:

• A Genertel Biztosító esetében a biztosított 75. életévét be nem töltött természetes személy lehet. 
• A Signal Biztosító esetében 2-70 éves, gyerek csomag választása esetén pedig 2-18 éves természetes személy lehet biztosított. 
• Az Uniqa Biztosítónál a biztosított olyan, 75. életévét még nem betöltött természetes személy lehet, aki a szerződés megkötésekor Magyarországon nyilvántartásba vett állandó lakcímmel rendelkezik.

Van-e megkötés a biztosított foglalkozására? Arrow select icon

Igen, a biztosítók előírhatnak ilyen megkötéseket.

A Signal Biztosító esetén a védelem nem terjed ki a biztosított foglalkozásával összefüggésben bekövetkező biztosítási eseményekre, amennyiben a biztosított foglalkozása: 

• artista
• búvár
• bányász
• építőmunkás magas építményeken (10 méteres magasságtól)
• fegyveres testület tagja
• fegyveres őr
• kaszkadőr
• légiutas-kísérő
• pilóta (repülő, helikopter, vadászrepülő)
• pirotechnikus
• pénzszállító autó sofőrje vagy annak kísérője
• robbanóanyaggal dolgozó ipari munkás
• tűzijáték- és csillagszórógyártó
• vadász
• tűzszerész
• veszélyes anyagot szállító tehergépkocsi-sofőr
• ipari alpinista
• mélyépítő munkás
• állatszelídítő
• barlangi mentő
• hegyi mentő
• hivatásos katona

Milyen káresetekre érvényes a balesetbiztosítás? Arrow select icon

Az egyes biztosítási eseményekre nyújtott fedezet, valamint azok térítési összege biztosítónként, szolgáltatási csomagonként eltérő lehet. A pontos tájékoztatást a kalkuláció során, valamint a szerződési feltételek alapján kaphat.

Mindegyik biztosítónál fedezett biztosítási esemény:

- Baleseti halál: csak felnőtt részére. Gyermek részére a Signal Biztosító nem nyújt fedezetet.

- Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: felnőtt és gyermek részére is.

- Baleseti kórházi napidíj: felnőtt és gyermek részére is.

- Baleseti műtéti térítés: felnőtt és gyermek részére is.

- Csonttörés, csontrepedés: felnőtt és gyermek részére is.

- Égési sérülési térítés: felnőtt és gyermek részére is.

- Közúti közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás: felnőtt és gyermek részére is.

Egyes biztosítóknál fedezett biztosítási esemény:

- Genertel és Signal Biztosítónál:

• Baleseti plasztikai műtéti térítés: felnőtt és gyermek részére is. 
• Közúti közlekedési baleseti halál: gyermek részére csak a Genertel Biztosító nyújt fedezetet.

- Genertel és Uniqa Biztosítónál:

• Baleseti költségtérítés (mentési-, szállítási-, gyógyászati segédeszköz költség): felnőtt és gyermek részére is.

- Signal és Uniqa Biztosítónál:

• Magánemberi felelősségbiztosítás: gyermek részére csak a Signal Biztosító nyújt fedezetet.
• Tanulási támogatás: csak gyermek részére.

- Csak a Genertel Biztosítónál:

• Baleseti kórházi extra napidíj intenzív osztályon történő ellátás esetén: felnőtt és gyermek részére is.
• Kiemelt kategóriájú égési sérülés esetén extra térítés: felnőtt és gyermek részére is.
• Baleseti vagy közlekedési baleseti halál esetén temetkezési költség térítése: felnőtt és gyermek részére is.
• Baleseti vagy közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás esetén kerekesszék térítése: felnőtt és gyermek részére is.
• Gyermekek speciális balesetei (szúrt, vágott sérülések, állati harapások, áramütés, kullancscsípés okozta Lyme-kór): csak gyermek részére. 
Kialakult Lyme-kór ill. agyvelő-, agyhártya- vagy agyburokgyulladás esetén az ebből eredő haláleset kapcsán további 1 millió forintot térít a baleseti halál szolgáltatáson felül.

- Csak az Uniqa Biztosítónál:

• Baleseti keresőképtelenség: csak felnőtt részére.
• Rehabilitációs tanácsadás és szolgáltatás: felnőtt és gyermek részére is.
• Kullancs okozta betegség: felnőtt és gyermek részére is.

Csak Magyarországon, vagy külföldön is érvényes a balesetbiztosítás? Arrow select icon

A Genertel Biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

A Signal Biztosító kockázatviselése egyaránt kiterjed belföldön és külföldön bekövetkezett biztosítási eseményekre. Magánemberi felelősségbiztosítása esetében a biztosító kizárólag azokra a károkra nyújt szolgáltatást, amelyek az alábbi országok területén következtek be: az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia és Svájc.

Az Uniqa Biztosító kockázatviselésének területi hatálya – a felelősségbiztosítások kivételével – a világ összes országa. A felelősségbiztosítások esetében a biztosító kockázatviselése csak a Magyarországon bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki.

Hogyan kell felmondani a balesetbiztosítást? Arrow select icon

A Genertel és a Signal Biztosító esetében a felmondást az évforduló előtt legalább 30 nappal szükséges közölni a másik féllel. Az Uniqa Biztosító esetében a szerződő kizárólag írásban (postai úton, faxon megküldött vagy személyesen a biztosító ügyfélszolgálatán leadott), illetve legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban mondhatja fel.

Felmondható a szerződés továbbá olyan elektronikus dokumentummal, amely az eredeti felmondásnak – a nyilatkozatot tevő aláírásával ellátott – szkennelt, PDF formátumú vagy jól olvasható módon fényképezett másolatát tartalmazza.

Mikor nem fizet a biztosító? Arrow select icon

A kizárások teljes leírását az általános szerződési feltételekben tekintheti meg.

Általánosságban elmondható, hogy nem tekinthető biztosítási eseménynek:

- ha a biztosított az esemény idején bizonyíthatóan alkoholos állapotban volt, kábítószer, kábító hatású anyag vagy gyógyszer hatása alatt állt, és ez a tény a biztosítási esemény bekövetkeztében közrehatott,

- a biztosított érvényes vezetői engedély, vagy érvényes forgalmi engedély nélkül vezetett gépjárművet, és egyúttal egyéb közlekedési szabályt is megszegett, és a biztosítási esemény ezzel okozati összefüggésben következett be,

- a foglalkozási betegség (ártalom).
 

A biztosítók mentesülnek a szolgáltatás teljesítése alól, ha:

- a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét,

- bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartással a szerződő fél vagy a biztosított, a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, amennyiben a szerződő nem természetes személy, akkor az üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy az általános szerződési feltételben meghatározott munkakört betöltő alkalmazottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk okozta,

- a biztosított elmulasztotta az orvosi, egészségügyi segítségkérést.

A biztosítók kockázatviselése nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek oka részben vagy egészben:

- ionizáló sugárzás;

- nukleáris energia;

- HIV-fertőzés;

- háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekedetei, zavargások, kormány elleni puccs vagy puccskísérlet, zendülés, polgárháború, forradalom, lázadás, tüntetés, felvonulás, sztrájk, terrorcselekmény, munkahelyi rendbontás, határvillongások, felkelés,

- a biztosított olyan betegsége vagy kóros állapota, amely a biztosító kockázatviselése kezdetét megelőző három évben bizonyíthatóan fennállt, vagy amelyet a kockázatviselést megelőző három éven belül kórisméztek, vagy amely ez idő alatt gyógykezelést, orvosi ellenőrzést igényelt,

- a biztosítottnak a biztosító kockázatviselését megelőzően megállapított maradandó egészségkárosodása

- az olyan kórházi ápolás, amelyeknek célja nem a biztosított betegségének megállapítása, egészségi állapota romlásának megakadályozása és egészségének helyreállítása, így különösen a szűrővizsgálat, a szülőnek a gyermeke miatti kórházi tartózkodása, a biztosítottnak a szülője ápolása miatti kórházi tartózkodása,

- a krónikus betegségek rehabilitációja, gondozása (különösen geriátriai, gyógypedagógiai, logopédiai ellátás, gyógytorna, fizikoterápia, fürdőkúra, fogyókúra, infúziós keringésjavító vagy infúziós fájdalomcsillapító kezelések), kivéve a krónikus betegségek kórismézésével, a gyógykezelés első beállításával, jelentős akut állapotrosszabbodás elhárításával kapcsolatos kezeléseket,

- orvosi végzettséggel és működési engedéllyel nem rendelkező személy által folytatott kezelés,

- a lelki működés zavaraira, pszichiátriai megbetegedésekre,

- a biztosított elme- vagy tudatzavarával, illetve öngyilkosságával vagy annak kísérletével okozati összefüggésben bekövetkező eseményeket.


A biztosítók kockázatviselése nem terjed ki azokra a biztosítási eseményekre, amelyek okozati összefüggésben vannak a biztosítottnak az alábbiakban meghatározott veszélyes sporttevékenységével:

- búvárkodás légzőkészülékkel 40 m alá, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, vadvízi evezés, hydrospeed, canyoning, surf,

- hegymászás és sziklamászás az V. foktól, magashegyi expedíció, barlangászat, barlangi expedíció, Bungee Jumping (mélybeugrás),

- autó- motorsportok (pl. auto-crash (roncsautó) sport, gokart sport, moto-cross sport, motorcsónak sport, motorkerékpár sport, rally, ügyességi versenyek gépkocsival, versenyzés gépkocsival, quad),

- privát-/sportrepülés/repülősportok (pl. paplanrepülés, léghajózás, siklóernyős repülés, motoros vitorlázó repülés, siklórepülés, sárkány és ultrakönnyű repülés, hőlégballonozás, ejtőernyős ugrás, vitorlázó repülés, műrepülés),

- bázisugrás.

Hogyan és mikor kapom meg a térített összeget? Arrow select icon

A biztosítótársaságok jellemzően banki átutalással juttatják el a megítélt összeget a károsult számára. Szolgáltatónként változhat, hogy ez milyen határidővel történik: a Genertel esetén a bekövetkezéstől számított 15, a Signal Biztosítónál 5, az Uniqa Biztosító esetén pedig 8 munkanapon belül történik meg a kifizetés.

Magánkórházban is felhasználhatom a biztosítást? Arrow select icon

A Genertel biztosító szolgáltatása nem terjed ki a szanatóriumok, rehabilitációs intézetek, gyógyfürdők, gyógyüdülők, elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, geriátriai ellátók, szociális otthonok, alkohol- és kábítószer-elvonó intézmények, ápolási intézetek, egyéb „krónikus” fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézetek, illetve kórházak fenti jellegű szolgáltatást nyújtó osztályai, osztályrészei feltéve, hogy a biztosított az osztály ezen jellegének megfelelő szolgáltatásban részesült.

Az Uniqa biztosító esetén nem terjed ki a biztosítás a szanatórium, a rehabilitációs intézet, a gyógyfürdő, a gyógyüdülő, az elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei, a geriátriai intézet, a szociális otthonra.

A Signal biztosító esetén nem terjed ki a biztosítás a geriátriai, rehabilitációs, gyógypedagógiai, logopédiai kezelésekre, a házi ápolásra és a gyógytornára, fogyókúrás kezelésekre, tüdőbetegek számára fenntartott gyógyintézetek és szanatóriumok, idült, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők gyógy- és gondozóintézetei, gyógyüdülők és utógondozó szanatóriumok, fürdő- és egyéb gyógyintézetek, ideg- és elmebetegek gyógy- és gondozóintézetei által nyújtott ellátásra.

Hogyan fizethetem be a balesetbiztosítás díját? Arrow select icon

Genertel Biztosító:

- A díjfizetés gyakorisága lehet éves, valamint amennyiben a díjrészletek elérik a 3000 Ft-ot, féléves vagy negyedéves is. Lehetőség van évfordulóra módosítani, ezt az évfordulót megelőző 30. napig szükséges írásos nyilatkozattal kell jelezni a biztosító felé. 
- A díjfizetés módja: átutalás, csoportos beszedési megbízás.

Uniqa Biztosító:

- A díjfizetési gyakorisága lehet éves, féléves vagy negyedéves.
- A díjfizetés módja: csekk, átutalás, csoportos beszedési megbízás.

Signal Biztosító:

- A díjfizetési gyakorisága lehet éves vagy negyedéves.
- A díjfizetés módja: csekk, átutalás, csoportos beszedési megbízás.

Hogyan szűnhet meg a balesetbiztosítás? Arrow select icon

A biztosítás megszűnésének pontos eseteit az általános szerződési feltételekben tekintheti meg. Általánosságban a balesetbiztosítás a következő esetekben szűnhet meg:

- A szerződő a biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
- A biztosítási szerződésben meghatározott tartam végén.
- A biztosított halála esetén.
- A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén.
- A felek közös megegyezésével.
- A biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással 30 nap felmondási idő megtartásával, vagy a biztosító módosítási javaslatának el nem fogadása esetén.
- A Genertel Biztosító esetén a 80., a Signal és az Uniqa Biztosító esetén a 70. életév betöltését követő biztosítási évfordulót megelőző nap leteltével.

Biztosítási partnereink

Arrow left primary icon Arrow right primary icon
aegon allianz mondial cig Colonnade europ defend generali genertel wabard garancia axa_assistance kandh kobe posta mapfre signal union uniqa uniqa_versicherung