Barion Pixel
 • Adatbekérés
 • Ajánlatok
 • Szerződő adatai
 • Szerződés adatok
 • Megrendelés

Lakásbiztosítás kalkulátor 2021 | Biztosítás adatainak megadása

A kalkulátorban megjelenített ajánlatok köre nem teljes körű, mivel nem hasonlítottuk össze a biztosítási piacon elérhető összes lakásbiztosítási terméket.

Eredmények elküldése e-mailben

Adja meg e-mail címét, amelyre elküldhetjük Önnek a díjszámítási eredményeket.

Segítséget vagy hasznos információt szeretne?

Amennyiben elakad a kötési folyamatban vagy megrendelés elküldése nélkül bezárja az oldalt, telefonszám megadása esetén munkatársunk visszahívja Önt.

Telefonszám:

Munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, ha látjuk, hogy elakadt a díjszámítás során.

E-mail címének megadásával hozzájárul, hogy félbehagyott díjszámításával vagy egyéb ajánlatokkal, akciókkal a jövőben megkereshessük.

Adatkezelésünkről itt tájékozódhat bővebben. A megadott adatok csak a "tovább" gombra kattintással kerülnek rögzítésre.

Mire kíván biztosítást kötni?
 • Épület és ingóság
 • Csak épület
 • Csak ingóság
Milyen típusú a biztosítani kívánt ingatlan?
 • Társasházi lakás
 • Családi ház
 • Sorház
 • Ikerház
Az ingatlan elhelyezkedése

Biztosítani kívánt épület címe:

pl. 8-12 / A / 1

Az ingatlan technikai adatainak megadása

Ingatlan alapterülete:

Hasznos alapterület meghatározása:

A főépület tartalmazza az egy tetőszerkezet alá tartozó lakáscélú és nem lakáscélú épületrészeket.

A főépület:
családi háznál a lakórész és a vele közös tetőszerkezet alatti épületrészek alapterülete
társasházi lakásnál a lakás alapterülete

A főépületen belül teljes alapterülettel (100%) kell venni a lakás céljára szolgáló helyiségeket, és fele alapterülettel (50%) a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket.

Az ingatlan használatának jellege:

Állandóan lakott az ingatlan, amelyben a biztosított egy évben 270 napot meghaladó időtartamban tartózkodik, az életvitelszerűen lakhatásra használja.

Az épület nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel:

A KÖBE - Közlekedési Biztosító Egyesületnél építés alatt álló épület csak használatbavételi engedély birtokában biztosítható!

Tetőzet típusa:

Bitumenes tetőzethez kell sorolni a bitumenes zsindely vagy bármely más bitumenes tetőzetet, kivéve a bitumenes hullámlemezt (onduline).

db

A szerződés adatainak megadása
Szerződéskötés oka:

Amennyiben díjrendezett és érvényes lakásbiztosítási szerződéssel rendelkezik, melyet évfordulóra fel kíván mondani, és új szerződést kötni, akkor válassza az "Évfordulóra váltok" kötés okot. Minden egyéb esetben (pl. szerződése díjnemfizetéssel megszűnt, vagy határozott idejű szerződéssel rendelkezik és a tartam végével kíván újat kötni, vagy most először köt szerződést ingatlanára) válassza az "Újat kötök" kötési okot.

Meglévő szerződés évfordulója:

A biztosítási évforduló napját megtalálja a felmondani kívánt szerződés biztosítási kötvényén, vagy a következő időszak biztosítási díját tartalmazó díjértesítőn. Mindenképp ügyeljen arra, hogy az adatot pontosan adja meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a határozatlan tartamú biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére (évfordulóra) írásban mondhatják fel legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal úgy, hogy a címzetthez megérkezik. Ön eltérhet ettől, de ebben az esetben vállalnia kell a jogkövetkezményeket, mely szerint, a biztosító perelheti a nem jogszerűen felmondott, vagy nem fizetett szerződés díját. Amennyiben kettős biztosítás esete áll fenn, a később kötött szerződés semmisnek (túlbiztosítottság miatt) minősül és annak díját a biztosító visszafizeti.

A jelenlegi szerződés felmondását saját magam küldöm meg a biztosító részére.

Megrendelését abban az esetben tudja részünkre elküldeni, amennyiben vállalja, hogy jelenlegi szerződésének felmondását saját maga küldi meg a biztosító részére.
Kérjük ügyeljen arra, hogy a felmondást megküldését igazolható módon tegyen meg, illetve, hogy a felmondásnak legkésőbb az évfordulót megelőző 30. napig be kell érkeznie a biztosítóhoz.

Szerződő személye:

A szerződő az a személy, aki a biztosítás díját fizeti. Szerződő lehet természetes és jogi személy is.
Union Biztosító külön szabálya: jogi személy csak abban az esetben lehet a szerződő, ha az adott ingatlant kizárólag lakásként használja.

A biztosításhoz szükséges zálogkötelezetti nyilatkozat?

A 2014. március 15-től hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) az engedményezés korábban ismert rendszerét megszüntette.

Amennyiben a biztosítani kívánt ingatlan jelzáloggal terhelt, és a hitelt nyújtó pénzintézettel kötött szerződése alapján lakásbiztosítást kell kötnie, úgy az új Ptk. szabályozása alapján zálogkötelezetti nyilatkozatot kell tennie és benyújtani a biztosító részére. Ebben az esetben a zálogkötelezett nyilatkozatban történő rendelkezésnek megfelelően, a Biztosító a zálogjogot a lakásbiztosítási szerződésre bejegyzi, és arról igazolást állít ki.

A melléképületek adatainak megadása
1. melléképület adatai

Ft

Ft

2. melléképület adatai

Ft

Ft

3. melléképület adatai

Ft

Ft

Kiegészítő szolgáltatások

A kiegészítő szolgáltatások kitöltése nem kötelező, de segít pontosítani az Ön igényeit.

Beázás, kívülről érkező víz:

A biztosító megtéríti a nyitva felejtett nyílászáró miatt beáramló csapadékvíz által okozott kárt. Ezt a szolgáltatást egyes biztosítók, csak vihar esetén nyújtják.

Bővített üvegtörés:

Az épületek és lakások szerkezeteibe beépített üvegtetők, üvegtéglák, üvegfalak (3 nm-nél nagyobb fix üvegfelületek), télikertek, taposóüvegek, kirakatok törés és repedéskáraira fedezetet nyújtó szolgáltatás.

Groupama GB524 termék esetén taposóüvegre és kirakatra nem térít a biztosító.

Elfolyt víz térítés:

Az elfolyt víz által többletként kiszámlázott vízdíjat fizeti meg a biztosító. Elfolyt vizet csak akkor téríti meg a biztosító, ha az csővezeték töréséből, sérüléséből keletkezik.

Ft

Extra szolgáltatási csomag:

Olyan károkra nyújt anyagi segítséget, amelyek a biztosítási eseményeknél általában kizártak. Például:

- Vízkár esetén csaptelepek, fűtőtestek, szaniterek javítása, cseréje, csempe csere költségei, a vezetékekben, szerelvényekben történő elfagyás miatt kiáramló folyadék okozta károk.
- Üvegtörés esetén a tartószerkezet elhasználódása, vagy alakváltozása miatti javítási költségek, a nyílászárók gyártástechnológiájából származó többletköltségek.
- Vihar, felhőszakadás, jégverés által, az épület külső festésében okozott károk.
- Műszaki meghibásodás miatt elromlott fagyasztóban megromlott élelmiszerek.
- Kidőlt fa okozta károk.

Fűtéskimaradás:

Biztosítási eseménynek minősülnek a hivatalos közellátást végző szolgáltatók (előre be nem jelentett) üzemzavarából származó közvetlen és közvetett károk, ha a szolgáltatás kimaradása megszakítás nélkül meghaladta a 6 óra időtartamot.

Ft

Lakás assistance:

Biztosítási eseményhez köthető vészelhárítás, szakiparosok ajánlása. A telefonos szolgálat napi 24 órán keresztül fogadja a hívásokat.

Tető és panelhézag beázás:

A kockázatviselés helyen a kívülről érkező víz (a tető szigetelésének és/vagy a tető héjalásának folytonossági hiánya, valamint a panelhézagok és/vagy a nyílászárók és az épületszerkezetek közötti hézagok tömítetlensége, elöregedése miatt bejutó csapadék) által a biztosított vagyontárgyakban (ingóságokban) okozott kár.

Füst és koromszennyezés:

Ha a biztosítási feltételek szerinti tűzkár nem következett be, de füst- és koromkárok keletkeztek (hirtelen, előre nem látható módon, pl. szomszéd ház kigyulladt, robbanás történt és onnan átszállt a füst, korom), akkor a biztosítók egy része ezekre a károkra fedezetet nyújt. Nem téríti meg a Biztosító az olyan szennyezésekből eredő károkat, melyet dohányzás, gyertya, egyéb lánggal működő világító berendezés, párologtató eszköz, füstölő, a Biztosítottak által gyújtott tűz (grillezés, falevélégetés, stb.) okoz.

Vandalizmus:

A vandalizmus szolgáltatás az épület külső tartozékaiban (pl. riasztórendszer, kerítés, kapu, kaputelefon, légkondicionáló berendezés) rongálás által okozott károk megtérítésére szolgál.

Zárcsere kulcsvesztés miatt:

A biztosítási fedezet kiterjed a Magyarország területén belül biztosított lakás kulcsainak elvesztése vagy eltulajdonítása esetén felmerült zár cseréje folytán felmerült igazolt költségekre. Az Uniqa Biztosító az új zárakhoz, vagy zárbetétekhez tartozó kulcsok másolásával kapcsolatos költségekre is nyújt fedezetet.

Építés-szerelés:

A biztosítás kiterjed a biztosított épületek, épületrészek, építmények szerkezetileg kész állagára, azok beépített és még be nem épített alkotórészeire és tartozékaira, valamint az épület-felszerelési tárgyakra.

Besurranó tolvajlás:

Ha az elkövető megtévesztéssel, vagy a biztosított tudta nélkül jut be az ingatlanba úgy, hogy a biztosított otthon tartózkodik (pl. beoson valamelyik ajtón vagy ablakon keresztül, vagy valaki másnak adja ki magát), a besurranó tolvajlás szolgáltatás megléte esetén a biztosító az eltulajdonított ingóságok értékét téríti meg a szerződési feltételekben meghatározott összeghatárig.

Fagyasztott élelmiszerek megromlása:

Áramkimaradás esetén a biztosító megtéríti a hűtő- és fagyasztó berendezésekben tárolt, megromlott élelmiszerek értékét. A biztosítók a szolgáltatást csak akkor nyújtják, ha az áramkimaradás a szolgáltató hibája miatt a min. 8 órás, vagy annál hosszabb időtartamot eléri. Bővebb információt a biztosítási feltételekben talál. A kár megtérítéséhez szükség van a szolgáltató igazolására. Általában nem térítik meg a kárt, amennyiben az a fagyasztókészülék műszaki hibájából vagy az ingatlan elektromos hálózatának hibájából ered.

Garázsban tárolt gépjárművek:

A Biztosítottak forgalmi engedély szerint saját tulajdonát képező, garázsban tárolt személygépjárművei, valamint rendszámmal rendelkező motorkerékpárjai eltulajdonítási kísérletével, vagy feltörésével okozott rongálási kárait téríti a Biztosító.

Ft

Kerékpár biztosítás:

A lakásbiztosításban megjelölt kockázatviselés helyen kívül, az EU tagállamainak (a Groupama GB524 termék választása esetén csak Magyarországra terjed ki a biztosítás) történt lopási és közlekedési balesetben keletkező törési károkra nyújt fedezetet.

Groupama GB524 termék választása esetén, a biztosítás tárgya lehet emberi erővel vagy segédmotorral hajtott kerékpár, Moped (maximum 50 cm3), Quad (maximum 70 cm3), motorral hajtott kerekesszék is.

Ft

Kiterjesztett garancia és mobileszköz biztosítás:

Biztosítani lehet a lakás elektromos háztartási gépeit illetve a Biztosítottak mobil eszközeit. A szolgáltatás általában véletlenszerű és előre nem látható garanciális jellegű meghibásodás esetére nyújt térítést. Mobiltelefon-kijelző törése csak akkor térül, amennyiben az fóliával volt ellátva.

Különleges üvegek:

Különleges üveg kiegészítő szolgáltatás által a biztosító megtéríti a biztosított háztartási ingóságok üvegezéseiben keletkezett törés és repedés károkat. Pl. üvegasztalok, bútorüvegek, üvegmosdók, zuhanykabinok, szauna ajtók és ablakok, tükrök, akváriumok és terráriumok, üvegkerámia főzőlapok, bármely tűzhely üvegtetője. A pontos részleteket az egyes termékek biztosítási feltételi tartalmazzák.

Ft

Lakókocsi biztosítás:

Ez a szolgáltatás az EU területén lévő kempingben vagy az oda történő utazás során történő lakókocsi feltörésével ellopott háztartási ingóságokra és a lakókocsi feltörésével az abban okozott károkra nyújt fedezetet.

Ft

Otthonon kívüli biztosítás:

Az Aegon Biztosító megtéríti a biztosított háztartási ingóságokban keletkezett azon kárt, amely a Biztosítottak közlekedési balesetében következett be. Egyes biztosítók nyújtanak szolgáltatást tűz, rablás által keletkezett károkra is.

Sportfelszerelések és babakocsi lopása:

A szolgáltatás a lakásbiztosítási szerződésben megjelölt kockázatviselés helyén kívül, az EU tagállamainak területén történt lopás károkra nyújt fedezetet szabadidős sporteszközökre és babakocsira.

Ft

Szabadban tárolt vagyontárgyak:

Ezzel a szolgáltatással a háztartási ingóságok kategóriába tartozó, használati jellegüknél és kialakításuknál fogva folyamatos szabadtérben történő tárolásra alkalmas vagyontárgyak biztosíthatók az alapbiztosítási események, valamint rongálás vagy lopás esetére. Ilyen vagyontárgy lehet pl.: kerti bútorok, grillsütő, gyerekjátékok (hinta, csúszda, stb.), kerti szerszámok, mobil medence, jakuzzi, stb. A Waberer Megóv-lak termék esetén lopásra és rongálásra nem térít a Biztosító.

CT és MR:

A biztosító a biztosítottak részére megszervezi és a kötvényen feltüntetett összeg erejéig téríti a CT- és MR vizsgálat (Cardio- és PET CT is) költségét. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egészségügyi nyilatkozatról és a várakozási időről az összehasonlító táblázatban illetve a biztosítási feltételekben talál bővebb információt.

Családi balesetbiztosítás:

A baleseti halál és a baleseti maradandó rokkantságon kívül jellemzően az alábbi eseményekre terjed ki a szolgáltatás:
- csonttörés
- csontrepedés
- műtéti térítés
- égési sérülés

A díjszámítás során megjelölt biztosítási összeget az egyes biztosítók által meghatározott fix összeghez igazítjuk.

Csonttörés:

A csonttörés biztosítás baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés eseményekre vonatkozik. Biztosítottnak a biztosított ingatlanban életvitel szerűen tartózkodó személy minősül. A fogtörés nem minősül biztosítási eseménynek. Ez a szolgáltatás a családi balesetbiztosítással együtt választható.

Elveszett okmány pótlása:

Biztosítási eseménynek minősül a Biztosított számára hivatalosan kiállított okmányok valamelyikének eltulajdonítása, a biztosított szándékától független megsérülése, megsemmisülése, használhatatlanná válása, újraigénylése, elvesztése. A szolgáltatás általában a személyi- és vezetői okmányokra vonatkoznak, mint pl. személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, gépjármű forgalmi engedély, adóigazolvány, TAJ-kártya, diákigazolvány. Az egyes termékekre vonatkozó pontos információ a biztosítási feltételekben található. A Signal Biztosító esetében az okmány elvesztése nem minősül biztosítási eseménynek.

Jogvédelem:

Olyan esetekre nyújt szolgáltatást, ha a Biztosított, vagy vele szemben más személy magatartása következtében jogi érdeksérelmet szenved, és e miatt a károsult fél sérelemdíj igényt támaszt, avagy vele szemben bírósági, vagy hatósági eljárás indul.

Készpénzbiztosítás:

A betöréses lopás, rablás során a készpénzt ért károk megtérítésére szolgál, a szerződésben meghatározott összegig. A szolgáltatás pontos biztosítási összegét a biztosítási feltételekben vagy a szolgáltatásokat összehasonlító táblázatban találja.

Orvosi telefonügyelet:

Orvosi call center szolgáltatás, betegségről, gyógyszerekről, ügyeletekről, gyógyszertárakról stb. Továbbá a szolgáltatás tartalmazza a hozzátartozók értesítését és segítséget nyújt orvosi segítség megszervezésében. Éjjel-nappal hívható.

Kutyatartói felelősségbiztosítás:

A biztosított ingatlanhoz tartozó kutya által okozott, a szerződő felelősségi körébe tartozó károkra nyújt fedezetet. Pl. az úttestre kiszaladó kutya által okozott közlekedési baleset vagy harapás miatti orvosi kezelés, károsodott ruházat, stb.

Kisállat biztosítás:

A szolgáltatás a kisállat betegség vagy baleset miatt szükséges orvosi költségeit téríti meghatározott összegig. Kizárólag olyan kutya vagy macska biztosítható, amelybe az ajánlattételt megelőzően állatorvos által beültetésre került az ISO 11784 szabványnak megfelelő elektronikus (mikrochipes) állatazonosító, és a megjelölt kisállat adatait az állatorvos az elektronikus adatbázisban rögzítette. A szolgáltatás igénybevételére a várakozási idő letelte után lehetséges.

Ft

Kertinövény biztosítása:

A szolgáltatás az elpusztult vagy vandalizmussal megsemmisített telepített növényzet (fák, bokrok, tuják, sövények stb.) alapbiztosítási eseményekből adódó vagy udvari csőtörés feltáró munkálatok miatti kárait téríti meg.

Lábon álló növények biztosítása:

Az Union Értem MFO termék esetén választható, legfeljebb 50 000 Ft erejéig, legfeljebb 500 négyzetméteren termesztett haszonnövények jégverés, vihar, felhőszakadás és hónyomás kár miatti terményveszteség, vagy újratelepítése költségeit téríti. Biztosítási esemény: a biztosított növénykultúrában olyan veszteség, amely miatt a terület újratelepítése szükséges, vagy a terményveszteség mértéke meghaladja a 80%-ot.

Ft

Állati kártevők és kerti veszélytelenítés:

A szolgáltatás fedezetet nyújt:

- Homlokzatban, tetőszerkezetben, ezek hőszigetelésében, a külső gépészeti elemekben és vezetékekben madarak, denevérek, rágcsálók, rovarok, a kerítéselemekben, medencében vadállat által okozott károkra.
- A madarak elpusztulása vagy ürülékük miatt eltömődött esőcsatorna tisztítására.
- Befészkelt rovarok, madarak, rágcsálók szakszerű eltávolításának költségeire.
- Vihar, ónos eső miatt kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítására.

A Genertel Biztosító kerti veszélytelenítésre nem nyújt fedezetet.

Sírkő, síremlék biztosítása:

Bármely magyarországi temetőben bejegyzett, a Biztosítottak tulajdonában, birtokában, kezelésében, gondozásában lévő síremlékben, kriptában (lopás, rongálás, vandalizmus, valamint vadállatok által) okozott károk térítése.

Ft

Ingóság kalkulátor

Az ingóságok részletezése nem kötelező, de segít pontosítani az Ön igényeit.

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Háztartási ingóságok

Itt azoknak a háztartási ingóságoknak az értékét kell megadni, melyek egyedi értéke nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

A biztosítási összegek számolása

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft