Kedves Ügyfeleink!

A járványhelyzetre való tekintettel személyes ügyfélszolgálatunk működését ideiglenesen felfüggesztettük. Telefonon keresztül lehetőség van teljeskörű ügyintézésre, forduljon hozzánk bizalommal a +36-1-413-3480 vagy a +36-30-344-0100 telefonszámon!

 • Adatbekérés
 • Ajánlatok
 • Szerződő adatai
 • Szerződés adatok
 • Megrendelés

Lakásbiztosítás kalkulátor 2020 | Biztosítás adatainak megadása

A kalkulátorban megjelenített ajánlatok köre nem teljes körű, mivel nem hasonlítottuk össze a biztosítási piacon elérhető összes lakásbiztosítási terméket.

Eredmények elküldése e-mailben

Adja meg e-mail címét, amelyre elküldhetjük Önnek a díjszámítási eredményeket.

Mire kíván biztosítást kötni?
 • Épület és ingóság
 • Csak épület
 • Csak ingóság
Milyen típusú a biztosítani kívánt ingatlan?
 • Társasházi lakás
 • Családi ház
 • Sorház
 • Ikerház
Az ingatlan elhelyezkedése

Biztosítani kívánt épület címe:

pl. 8-12 / A / 1

Az ingatlan technikai adatainak megadása

Ingatlan alapterülete:

Hasznos alapterület meghatározása:

A főépület tartalmazza az egy tetőszerkezet alá tartozó lakáscélú és nem lakáscélú épületrészeket.

A főépület:
családi háznál a lakórész és a vele közös tetőszerkezet alatti épületrészek alapterülete
társasházi lakásnál a lakás alapterülete

A főépületen belül teljes alapterülettel (100%) kell venni a lakás céljára szolgáló helyiségeket, és fele alapterülettel (50%) a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket.

Az ingatlan használatának jellege:

Állandóan lakott az ingatlan, amelyben a biztosított egy évben 270 napot meghaladó időtartamban tartózkodik, az életvitelszerűen lakhatásra használja.

db

A szerződés adatainak megadása
Szerződéskötés oka:

Amennyiben díjrendezett és érvényes lakásbiztosítási szerződéssel rendelkezik, melyet évfordulóra fel kíván mondani, és új szerződést kötni, akkor válassza az "Évfordulóra váltok" kötés okot. Minden egyéb esetben (pl. szerződése díjnemfizetéssel megszűnt, vagy határozott idejű szerződéssel rendelkezik és a tartam végével kíván újat kötni, vagy most először köt szerződést ingatlanára) válassza az "Újat kötök" kötési okot.

Meglévő szerződés évfordulója:

A biztosítási évforduló napját megtalálja a felmondani kívánt szerződés biztosítási kötvényén, vagy a következő időszak biztosítási díját tartalmazó díjértesítőn. Mindenképp ügyeljen arra, hogy az adatot pontosan adja meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy a határozatlan tartamú biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére (évfordulóra) írásban mondhatják fel legkésőbb az évforduló előtt 30 nappal úgy, hogy a címzetthez megérkezik. Ön eltérhet ettől, de ebben az esetben vállalnia kell a jogkövetkezményeket, mely szerint, a biztosító perelheti a nem jogszerűen felmondott, vagy nem fizetett szerződés díját. Amennyiben kettős biztosítás esete áll fenn, a később kötött szerződés semmisnek (túlbiztosítottság miatt) minősül és annak díját a biztosító visszafizeti.

A jelenlegi szerződés felmondását saját magam küldöm meg a biztosító részére.

Megrendelését abban az esetben tudja részünkre elküldeni, amennyiben vállalja, hogy jelenlegi szerződésének felmondását saját maga küldi meg a biztosító részére.
Kérjük ügyeljen arra, hogy a felmondást megküldését igazolható módon tegyen meg, illetve, hogy a felmondásnak legkésőbb az évfordulót megelőző 30. napig be kell érkeznie a biztosítóhoz.

Szerződő személye:

A szerződő az a személy, aki a biztosítás díját fizeti. Szerződő lehet természetes és jogi személy is.
Union Biztosító külön szabálya: jogi személy csak abban az esetben lehet a szerződő, ha az adott ingatlant kizárólag lakásként használja.

A biztosításhoz szükséges zálogkötelezetti nyilatkozat?

A 2014. március 15-től hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) az engedményezés korábban ismert rendszerét megszüntette.

Amennyiben a biztosítani kívánt ingatlan jelzáloggal terhelt, és a hitelt nyújtó pénzintézettel kötött szerződése alapján lakásbiztosítást kell kötnie, úgy az új Ptk. szabályozása alapján zálogkötelezetti nyilatkozatot kell tennie és benyújtani a biztosító részére. Ebben az esetben a zálogkötelezett nyilatkozatban történő rendelkezésnek megfelelően, a Biztosító a zálogjogot a lakásbiztosítási szerződésre bejegyzi, és arról igazolást állít ki.

A melléképületek adatainak megadása
1. melléképület adatai

Ft

Ft

2. melléképület adatai

Ft

Ft

3. melléképület adatai

Ft

Ft

A biztosítási összegek számolása

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft