Utasbiztosítás

bag

Utasbiztosítás ajánlatok bel- és külföldre

Hasonlítsa össze biztosító partnereink utasbiztosítási ajánlatait, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbbet.
 

Díjszámítás Arrow full icon
bag-review

Személyre szabható ajánlatok

Válassza ezt a kalkulátort, ha az utasbiztosítás szolgáltatásait, biztosítási összegeit saját maga kívánja összeállítani. A kalkulátor a netrisk.hu Év Utasbiztosítója díj első két helyezettjének ajánlatait tartalmazza.

Díjszámítás Arrow full icon

Legfrissebb témáink

Rólunk mondták

Left arrow Right arrow

Utazás előtt:

Utazás alatt:

Utazás után:
Nem nyújtottam be kárigényt

Utazás előtt:

Utazás alatt:

Utazás után:
Igen, mert gyors ès hatèkony volt.

Utazás előtt:
Mind azt tudta, ami számunkra fontos volt. Árban is megfelelt ahhoz képest, amit nyújtott.

Utazás alatt:

Utazás után:

Biztosítási partnereink (20)

Arrow left primary icon Arrow right primary icon
aegon allianz mondial cig Colonnade europ defend generali genertel wabard garancia axa_assistance kandh kobe posta mapfre signal union uniqa uniqa_versicherung

Mit kell tudni az utasbiztosításról?

Mit tartalmaz az utasbiztosítás? Arrow select icon

Az utasbiztosítás védelmet nyújt az utazás során bekövetkező váratlan eseményekre. Ez általában az alábbiakat foglalja magában:

 • Egészségügyi védelem és balesetbiztosítás: a baleset vagy megbetegedés miatt felmerült költségeket fedezi, így például az orvosi vizsgálat, a járóbeteg és kórházi ellátás, valamint a mentés költségeit sürgősségi ellátás esetén. Ez az egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatást is magában foglalhatja, melynek keretében a biztosító felvilágosítást adhat a sürgősségi ellátás lehetőségeiről, és szükség esetén megszervezheti a hazaszállítást.
 • Poggyászvédelem: ez az elvesztett, ellopott vagy megrongálódott poggyász esetén nyújthat kártérítést. Ezenkívül bizonyos biztosítóknál lehet fedezet a későn megérkező poggyászok pótlására is.
 • Késési fedezet: ez az esetleges járatkimaradások esetén nyújthat kártérítést.
 • Jogi segítség: jogsegélynyújtásban lehet részesülni olyan jogi ügyek esetén, amelyekkel az utas külföldön találkozik.
 • Felelősségbiztosítás: megtérítheti azokat a személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik.
 • Vészhelyzeti hazaszállítás: lehetővé teheti az utas számára, hogy sürgősségi orvosi ellátás miatt hazatérjen.
 • Kiegészítő opciók: a fentieken kívül vannak olyan kiegészítő fedezetek, amelyeket az utas választhat, például extrém sportok vagy különleges tevékenységek fedezete.

A fedezetek köre attól függ, hogy milyen utasbiztosítást választunk, éppen ezért nagyon hasznos a biztosítások összehasonlítása, így azokra a káresetekre teremthetünk magunknak védelmet, amelyektől a leginkább tartunk.

Milyen orvosi költségeket foglalhat magában az utasbiztosítás? Arrow select icon

Az utasbiztosítás általában a következőket foglalja magában:

 • Orvosi ellátás és kezelés: ez magában foglalhatja az orvoshoz, kórházhoz, klinikához vagy más egészségügyi intézményhez történő látogatások költségeit, valamint az orvosi kezeléseket és eljárásokat.
 • Sürgősségi orvosi ellátás: ha a biztosított sürgős orvosi ellátásra szorul, például baleset vagy súlyos betegség miatt, akkor az utasbiztosítás fedezheti a sürgősségi ellátás költségeit.
 • Gyógyszerek: az utasbiztosítás általában fedezi az orvos által előírt gyógyszerköltségeket.
 • Sebészeti beavatkozások: ha sebészeti beavatkozásra van szükség, az utasbiztosítás fedezheti a műtéti költségeket és a kapcsolódó ellátást.
 • Fogászati ellátás: bizonyos utasbiztosítások a sürgősségi fogászati költségek fedezetét is tartalmazhatják.

Mindig javasolt alaposan elolvasni a biztosítási dokumentumokat, hogy meggyőződjünk arról, hogy milyen konkrét orvosi költségeket tartalmaz az általunk választott utasbiztosítás, és szükség esetén konzultáljunk a biztosítótársasággal.

Milyen esetekre nem terjed ki az utasbiztosítás fedezete? Arrow select icon

Bizonyos dolgokra nem terjed ki az utasbiztosítás. Ilyenek lehetnek azok a betegségek vagy egészségügyi problémák, amelyek a biztosítás megkötése előtt már léteztek. Ezen kívül bizonyos veszélyes vagy szándékos tevékenységek sincsenek fedezve, például a szabálysértés vagy bűncselekmény következményei, bármilyen szándékosan elkövetett kár vagy törvénytelenség, illetve bizonyos veszélyes sportok és extrém tevékenységek (pl. hegymászás, ejtőernyőzés, bungee jumping stb.) sem tartoznak az alapbiztosítás fedezete alá.

Egyes utasbiztosítások egyéb kiegészítő kizárásokkal is rendelkezhetnek. Fontos tehát, hogy gondosan elolvassuk a biztosítási szerződést, hogy megértsük, hogy a saját biztosításunk milyen esetekre nyújt fedezetet.

Ki lehet biztosított? Arrow select icon

Biztosított lehet minden olyan természetes személy, aki életvitelszerűen Magyarországon lakó magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár.

Nem lehet biztosított az a személy, aki tartós külföldi szolgálatot teljesít vagy tartós külföldi munkát vállal, illetve a vele tartósan külföldön tartózkodó családtagjai sem.

Mikor lép életbe a biztosítás? Arrow select icon

A Biztosító kockázatviselése – kizárólag Magyarország területén kívül – legkorábban a biztosítási díj megfizetését követően azonnal, vagy a Szerződő által meghatározott, későbbi nap 0. órájakor kezdődik és a díjjal kiegyenlített utolsó nap 24. órájáig tart. A kockázatviselés kezdete a biztosítási kötvény (a Biztosító és a Szerződő közti szerződés létrejöttét igazoló okmány) kiállításának keltétől számított maximum 180. nap lehet.

Milyen dokumentumokra van szükség a kártérítés igényléséhez? Arrow select icon

A kártérítés igényléséhez szükség lehet orvosi dokumentumokra, rendőrségi jelentésekre, számlákra és egyéb, a kárhoz kapcsolódó releváns dokumentumokra, ezek általában a következőek:

 • Bejelentés a káreseményről: a káreseményt be kell jelenteni a biztosítótársaságnak. Ennek tartalmaznia kell az esemény dátumát, helyszínét, leírását és az érintett felek neveit.
 • Orvosi dokumentációk: ha az esemény egészségügyi problémákat okozott, szükséges lehet az orvosi dokumentációk bemutatása, mint például orvosi számlák, orvosi jelentések, receptek stb.
 • Rendőrségi jelentés: bizonyos esetekben, például baleseteknél vagy lopásoknál, szükség lehet a rendőrségi jelentés bemutatására.
 • Poggyászvesztés vagy kárjegyzőkönyv: ha a káreseményhez kapcsolódik a poggyász elvesztése vagy megrongálódása, akkor fontos lehet a légitársaságtól vagy a helyi hatóságoktól kapott kárjegyzőkönyv vagy hivatalos dokumentum bemutatása.
Az egészségügyi szolgáltatónak vagy nekem fizet a biztosító? Arrow select icon

Nem minden biztosító fizet közvetlenül az egészségügyi szolgáltatónak, az ugyanis intézmény-függő, hogy az adott biztosító fizetési garanciáját elfogadják-e. Betegség vagy baleset esetén a legegyszerűbb, ha azonnal hívja a biztosító segélyhívó telefonszámát. A biztosító lehetőség szerint olyan intézménybe fogja irányítani, ahol az ellátásért Önnek helyben nem kell fizetnie.

Mindezek ellenére előfordulhat, hogy Ön olyan országba utazik, ahol egyszerűbb az ellátást kifizetnie, vagy ahol helyben kérik a költségek megfizetését. Ez esetben hazaérkezése után tudja igényelni az összeg megtérítését a biztosítótól. Amennyiben Ön nem engedheti meg magának a költségek helyben történő megfizetését, az ellátás előtt mindenképp egyeztesse ezt a biztosító segélyhívó szolgálatával, ugyanis lehetséges, hogy ezt a problémát orvosolni tudják.

Hol találom meg a kötvényt? Arrow select icon

Sikeres díjfizetést követően az utasbiztosítási kötvényt megküldjük Önnek e-mailben, de letöltheti a PROFILOM menüpontból is. A profiljában bal oldalon válassza az "Utas" menüpontot, majd a részletekre kattintva elérhetővé válik a kötvény.

Mit tegyek, ha elírtam valamelyik utazó adatát? Arrow select icon

Bármelyik utazó adatának elírását kérjük, minél előbb jelezze ügyfélszolgálatunk részére telefonon (+36 1 413 3480) vagy üzenetben a PROFILOM menüponton keresztül.

Mi a különbség az utasbiztosítás és a balesetbiztosítás között? Arrow select icon

Az utasbiztosítás azoknak a személyeknek nyújt védelmet, akik egy adott utazás során külföldön tartózkodnak vagy akár hazai utazás esetén is. A fedezet magában foglalhatja az utazás során felmerülő sürgősségi egészségügyi ellátást, poggyászvesztést, vészhelyzeti hazaszállítást és további károkat.

Ezzel szemben a balesetbiztosítás szélesebb körű, és főleg a balesetek következményeit fedezheti, ideértve a sérüléseket, kórházi kezelést, illetve haláleseti kártérítést.

Szintén fontos különbség, hogy az utasbiztosítás általában csak egy meghatározott időszakra, egy konkrét utazásra vonatkozik, amelynek az időtartama előre meghatározott. Amikor az utazás véget ér, a biztosítás is megszűnik. A balesetbiztosítás általában függetlenül működik az utazásoktól. Ez azt jelenti, hogy a biztosítás érvényes az utazásokon kívül is, akár otthon, akár külföldön történik a baleset.

Fontos megjegyezni, hogy mindkét típusú biztosításnak vannak saját specifikus fedezetei és kizárásai, és ezek a konkrét biztosítóktól függenek. Ezért mindig ajánlott alaposan elolvasni és megérteni a biztosítási szerződést, és szükség esetén konzultálni a biztosítótársasággal.