Barion Pixel Vakok, gyengénlátók számára

Panaszkezelés

Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat az Ön megelégedésére fejlesszük, hosszú távú együttműködésben reménykedve. Együttműködésünk fontos pontját jelentik számunkra az Ön észrevételei, kifogásai, panaszai, hiszen ezek segítségével tudjuk javítani és fejleszteni szolgáltatásaink minőségét.

Panaszait, észrevételeit többféle módon is eljuttathatja hozzánk:

Telefonon: a 06 1 413-3480-as számon
Hétfő 8:00 - 20:00
Kedd - Szerda 8:00 - 17:00
Csütörtök - Péntek 8:00 - 16:00
A beszélgetések hanganyagát rögzítjük, és 5 évig megőrizzük. Kérésére a hanganyag meghallgatását biztosítjuk.
Faxon a 06 1 413-3490-es számon
Emailben
Ügyfélszolgálati irodánkban, nyitvatartási időben
Hétfő: 08:00 – 17:00
Kedd - Csütörtök 08:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 15:00
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 1. épület 4. emelet
Portálunk személyes menüpontján keresztül Önnek lehetősége van időpontot foglalni
Amennyiben nem elégedett az ügyfélszolgálatunkon kapott tájékoztatással, úgy bejelentéséről jegyzőkönyvet veszünk fel. A jegyzőkönyvben leírtakra a Panaszkezelési Csoport munkatársai fognak megoldást keresni.
Levélben
Netrisk.hu Kft.
Panaszkezelési Csoport
1441 Budapest, Pf. 102.
A panaszbejelentéshez szükséges formanyomtatványt itt érheti el:
Panaszbejelentő nyomtatvány
Panaszának benyújtásához Ön alkalmazhatja a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett formanyomtatványt is, melyet itt tölthet le:
Formanyomtatvány
A meghatalmazott útján tett észrevételhez szükséges formanyomtatvány:
Meghatalmazás
Amennyiben nem az általunk készített mintát kívánja használni, úgy tájékoztatjuk, hogy csak a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt szempontoknak megfelelő meghatalmazást tudjuk elfogadni.

Amennyiben elégedetlen a kapott válasszal:

Fontos számunkra, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásunkkal, ezért a felmerült problémára igyekszünk személyre szabott megoldást adni. Amennyiben ennek ellenére Ön úgy látja, hogy panaszát nem kezeltük megfelelően, úgy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén panaszával a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat. Ezen túlmenően - a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén - az illetékes bíróság vagy a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Telefon: 06-80-203-776
Postacím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
E-mail:
Személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
Web: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
A Magyar Nemzeti Bankhoz jogszabálysértés esetén fordulhat, amennyiben Társaságunkkal nem sikerült megoldania a jogvitát.
Példa
Ön:
megtévesztő tájékoztatást kapott
Pénzügyi Békéltető Testület
Telefon: 06-80-203-776
Postacím: 1525 Budapest BKKP Postafiók: 172.
E-mail:
Személyesen: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
Web: http://www.mnb.hu/bekeltetes
A Pénzügyi Békéltető Testület szerződéssel kapcsolatos egyedi jogviták esetén jár el.
Példa
A Pénzügyi Békéltető Testület járhat el, amennyiben Társaságunk
szerződésszegése Önnek kárt okozott
A fogyasztói kérelem benyújtásához szükséges dokumentumot letöltheti itt:
Formanyomtatvány
A fogyasztói kérelem benyújtásához szükséges dokumentumot letöltheti itt:
Formanyomtatvány

Fontos tudnia, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs hatásköre eljárni az alábbi esetekben:
  • a fogyasztó és a pénzügyi szervezet közötti szerződés létrejöttének,
  • érvényességének,
  • joghatásainak és
  • megszűnésének, továbbá
  • a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben, továbbá
  • nem jogosult egyedi intézkedés vagy kártérítés közvetlen kikényszerítésére
Az egyedi jogviták elbírálására irányuló kérelmet a Magyar Nemzeti Bank hatáskör hiányában elutasítja. Polgári jogvita esetén ugyanis a Magyar Nemzeti Bank mellett működő alternatív vitarendezési fórum, a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a bírósági út vehető igénybe.
A vitarendezési fórumok egyéb információi megtalálhatóak az MNB honlapján:
Eléréséhez kattintson ide
Amennyiben panaszkezelésünk nem magánszemély számára nem jár kielégítő eredménnyel, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
Bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat.

Panaszkezelésünkről bővebben a Panaszkezelési Szabályzatban olvashat.

Online vitarendezési platform


Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről (továbbiakban: OVR) felhatalmazása alapján az Európai Bizottság létrehozott egy európai online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére.

Az Európai Unió online vitarendezési platformjának honlapját itt érheti el: http://ec.europa.eu/odr, ahol fogyasztónak minősülő magánszemélyként Ön a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését kezdeményezheti, amennyiben online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos a jogvitája. Az európai online vitarendezési platform elérhető az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, többek között magyarul is. A honlap működésével kapcsolatos felhasználói útmutatót a következő oldalon találja: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/ Pénzügyi fogyasztói jogvita esetén kizárólag a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület hoz döntést a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti vitás ügyben.

A vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületen (IDE kattintva). Fogyasztónak az OVR alapján az a természetes személy minősül, „aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból vesz igénybe pénzügyi szolgáltatást”. Online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan pénzügyi szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató vagy a szolgáltató közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást (így biztosítást, személyi kölcsönt, számlanyitást, stb.), és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg azt vagy köt arra szerződést.

A Netrisk.hu Kft. e-mail címe (amit az online vitarendezési platformon meg kell adni): panaszbejelentes@netrisk.hu