Vakok, gyengénlátók számára
I. Kötelezi az Alkuszt, hogy a biztosítókkal kötött együttműködési megállapodásokban
 1. az ajánlat beérkezésére és a kockázat elbírálására nyitva álló határidőre vonatkozó rendelkezéseket hozza összhangba a jogszabályi előírásokkal;
 2. csak olyan feladatokat vállaljon, ami nem áll ellentétben az ügyfél érdekében való eljárás követelményével;
 3. nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány kiállítását ne vállalja; d) kötvény kiállítását ne vállalja.
Az Alkusz a rendelkező rész I. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

II. Figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben mindenkor határidőben és a valóságnak megfelelő adatok szolgáltatásával gondoskodjon a biztosításközvetítést végző személyek Alkusszal fennálló jogviszonya kezdetének és végének két munkanapon belül az MNB-nek történő bejelentéséről.

III. Kötelezi az Alkuszt, hogy a természetes személy közvetítők szakmai képzésének nyilvántartási rendszerét olyan módon alakítsa ki, amely a képzési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából biztosítja a képzéssel érintett biztosítási termékek és a képzésen résztvevő személyek egymáshoz rendelését.

Az Alkusz a rendelkező rész III. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

IV. Figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben az MNB felé fennálló és jogszabály által előírt felügyeleti díj fizetésére vonatkozó kötelezettségének s jogszabályi határidőn belül tegyen eleget.

V. Felhívja az Alkuszt, hogy a jövőben
 1. a panaszkezelési szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően alakítsa ki;
 2. a panaszkezelési nyilvántartását az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal vezesse;
 3. az általa érintett panaszok jogszabályban meghatározott határidőn belül történő megválaszolására vonatkozó rendelkezéseket mindenkor tartsa be;
 4. az általa érkeztetett panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;
 5. a szóban, telefonon előterjesztett panaszok kezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be;
 6. az általa érkeztetett panaszokkal kapcsolatos álláspontját tartalmazó választ minden esetben oly módon küldje meg a panaszt előterjesztő ügyfelek részre, amely alkalmas annak megállapítására, hogy a szolgáltató a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és idejét;
 7. a biztosítási titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket minden esetben tartsa meg.

Az Alkusz a rendelkező rész V. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

VI. Felhívja az Alkuszt, hogy a jövőben az ügyfelek hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket minden esetben tartsa meg.

Az Alkusz a rendelkező rész VI. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

VII. Kötelezi az Alkuszt, hogy a jövőben az utasbiztosítások közvetítése körében a kielégítő mennyiségű, piacon elérhető biztosítást tárgyszerűen elemezze és szakszerű tájékoztatást nyújtson az ügyfél igényeinek és szükségleteinek megfelelően.

Az Alkusz a rendelkező rész VII. pontjában foglalt kötelezések teljesítése érdekében megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasztottan – 2017. november 30-ig tájékoztatta az MNB-t.

VIII. Figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben
 1. csak olyan személyek útján végezzen biztosításközvetítői tevékenységet, akinek büntetlen előéletéről előzetesen – hatósági erkölcsi bizonyítvány útján – meggyőződött;
 2. az általa foglalkoztatott biztosításközvetítőkről vezetett belső nyilvántartása mindenkor a valóságnak és a biztosításközvetítővel létesített jogviszonynak megfelelően tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat.
IX. Az MNB figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben a pénzkezelési szabályzatát mindenkor az irányadó ágazati jogszabályokra is tekintettel alakítsa ki, pénzkezelés során mindenkor az irányadó jogszabályok alapján járjon el.

X. Az MNB figyelmezteti az Alkuszt, hogy a jövőben mindenkor és folyamatosan rendelkezzen az általa folytatott tevékenységeknek megfelelő, a jogszabály által előírt szakmai felelősségbiztosítással.

XI. Az MNB kötelezi az Alkuszt 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére.

XII. Az MNB kötelezi az Alkuszt 2.500.000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére.

A www.netrisk.hu olyan biztosítási szerződések értékesítését végző internetes összehasonlító felület, amely a szerződések összehasonlításán túl az ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére is alkalmas. Az oldalon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb), autós kiegészítő biztosítás, casco (személygépjárműre, motorra és tehergépjárműre 3,5 tonna össztömegig), lakásbiztosítás, utasbiztosítás és útlemondási biztosítás köthető. Tájékoztatjuk, hogy az összehasonlító funkció nem alkalmas az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására. Az oldal a kgfb termék kivételével nem hasonlítja össze a piacon elérhető összes biztosítási szerződést. Egyedi igényekre, kockázatokra irányuló biztosításokkal kapcsolatban kérjük keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat. Vállalkozói vagyon-, felelősség- és csoportos biztosításokra vonatkozó igényét a Netrisk Agent szolgáltatásunk keretében online is jelezheti.

A www.netrisk.hu weboldalt a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (rövidített neve: Netrisk.hu Kft.) üzemelteti, független biztosításközvetítői tevékenységért maga felel, az esetlegesen okozott kárért vagy sérelemdíjért szakmai felelősségbiztosítója, a Generali Biztosító Zrt. áll helyt. Az üzemeltetőről további információt a Rólunk menüpontban talál. A weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A www.netrisk.hu oldalon az üzemeltető a biztosításközvetítésen túl egyéb más tevékenységet (pénzügyi szolgáltatások hirdetése, pénzpiaci többes ügynöki tevékenység, távközlési szolgáltatások közvetítése) is végez.