Vakok, gyengénlátók számára

Fedezetlenségi díj - tájékoztató

A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési kötelezettségének. Ha a biztosító úgy találja, hogy az üzemben tartó korábbi biztosítása díjnemfizetés miatt szűnt meg, úgy kötelessége a fedezetlenségi időszakra, fedezetlenségi díjat felszámolni. Tájékoztatónk keretében igyekszünk bemutatni, mi is ez a fedezetlenségi díj, kiket érint, mekkora a mértéke, ki szedi be és hogyan. Egyszóval mindent, amit a fedezetlenségi díjról tudni kell.
A fedezetlenségi díj egy 2010. január 1. óta létező díjtétel, mely minden olyan esetben felszámolásra kerül, amikor a gépjármű forgalomban van, azonban nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítási szerződéssel. Ennek oka lehet akár, hogy az üzemben tartó nem tett eleget biztosítási kötelezettségének és biztosítása díjfizetés hiányában megszűnt, de az is előfordulhat, hogy használt gépjármű vásárlása esetén nem kötötte meg azonnal kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását. A fedezetlenségi díj, a fedezetlen időtartamra megállapított utólagos díj, mely minden évben előre meghirdetett tarifa alapján kerül kiszámításra.
A fedezetlenségi díjat az üzemben tartó fizeti, abban az esetben, ha bármilyen okból kifolyólag nem tett eleget biztosítási kötelezettségének, tehát a gépjármű forgalomban van, de nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítási szerződéssel.
A következő naptári évre vonatkozó fedezetlenségi díjtarifákat a Kártalanítási Számla kezelőjének, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) legkésőbb a naptári év végét megelőző negyvenötödik napig kell - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének rendeletében meghatározott módon – az MNB honlapján meghirdetnie, továbbá ezzel egyidejűleg a MABISZ honlapján is közzétennie. Az üzemben tartó a fedezetlenségi időtartamra fizeti meg a díjat. A fedezetlenségi díjak naptári évre vonatkoznak, így amennyiben a fedezetlenséggel érintett időszak két naptári évet is érint, eltérő díjak kerülhetnek felszámításra.

A fedezetlenségi díj 2018. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők (a díjak a baleseti adót nem tartalmazzák):

Személygépkocsi Ft/nap
0-37 kW 340
38-50 kW 430
51-70 kW 480
71-100 kW 550
101-180 kW 720
180 kW felett 760
Motorkerékpár Ft/nap
1-12 kW 60
13-35 kW 90
36-70 kW 170
70 kW felett 250
Autóbusz Ft/nap
10-19 férőhely 490
20-42 férőhely 1130
43-79 férőhely 1180
79 férőhely felett 2320
Trolibusz 1420 Ft/nap
Tehergépkocsi Ft/nap
0-3500 kg 590
3501-12000 kg 1130
12000 kg felett 2660
Vontató 3320 Ft/nap
Mezőgazdasági vontató 130 Ft/nap
Pótkocsik, félpótkocsik Ft/nap
1-750 kg össztömeg 130
751-10000 kg össztömeg 140
10000 kg össztömeg felett 1070
Lassú jármű 130 Ft/nap
Munkagép 130 Ft/nap
Segédmotoros kerékpár 0 Ft/nap
4 kerekű segédmotoros kerékpár 130 Ft/napA fedezetlenségi díj 2017. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők (a díjak a baleseti adót nem tartalmazzák):

Személygépkocsi Ft/nap
0-37 kW 310
38-50 kW 390
51-70 kW 440
71-100 kW 500
101-180 kW 650
180 kW felett 690
Motorkerékpár Ft/nap
1-12 kW 50
13-35 kW 80
36-70 kW 150
70 kW felett 230
Autóbusz Ft/nap
10-19 férőhely 430
20-42 férőhely 940
43-79 férőhely 940
79 férőhely felett 1930
Trolibusz 1290 Ft/nap
Tehergépkocsi Ft/nap
0-3500 kg 540
3501-12000 kg 940
12000 kg felett 2420
Vontató 3020 Ft/nap
Mezőgazdasági vontató 120 Ft/nap
Pótkocsik, félpótkocsik Ft/nap
1-750 kg össztömeg 120
751-10000 kg össztömeg 130
10000 kg össztömeg felett 970
Lassú jármű 120 Ft/nap
Munkagép 120 Ft/nap
Segédmotoros kerékpár 0 Ft/nap
4 kerekű segédmotoros kerékpár 120 Ft/nap


A teljes fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt.
Az üzemben tartó a kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt – a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén, 30 napos határidővel köteles megfizetni.
Nem, a jogszabály nem ad lehetőséget sem a fedezetlenségi díj elengedésére, sem a részletfizetés engedélyezésére. Így amennyiben hosszabb ideig nem használják a járművűket és nem akarnak erre az időszakra biztosítási díjat fizetni, akkor a közlekedési hatóságnál vonassák ki ideiglenesen a járművet a forgalomból, ugyanis csak ez esetben mentesülhetnek a díjfizetés terhe alól erre az időszakra!
Ha a befizetési csekk nem érkezik meg, illetve az egyéni banki utalás vagy inkasszálás (csoportos beszedés) nem történik meg a fizetési határidőn belül, akkor feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot biztosítójukkal, illetve bankjukkal és jelezzék a problémát, mert az a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnését fogja eredményezni.

A díjfizetés időzítésénél figyelembe kell venni, hogy a fizetési kötelezettség az érintett biztosító bankszámláján történő jóváírással a jóváírás napján minősül pénzügyileg teljesítettnek, ezért a díjfizetésről legkésőbb nem az esedékességtől számított 60. napon, hanem - a díjfizetési formától függően - már napokkal e határidő előtt intézkedni kell, különben a szerződés az esedékességtől számított 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnik.
Gyorslinkek