Barion Pixel Vakok, gyengénlátók számára

Fedezetlenségi díj - tájékoztató

A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési kötelezettségének. Ha a biztosító úgy találja, hogy az üzemben tartó korábbi biztosítása díjnemfizetés miatt szűnt meg, úgy kötelessége a fedezetlenségi időszakra, fedezetlenségi díjat felszámolni. Tájékoztatónk keretében igyekszünk bemutatni, mi is ez a fedezetlenségi díj, kiket érint, mekkora a mértéke, ki szedi be és hogyan. Egyszóval mindent, amit a fedezetlenségi díjról tudni kell.
A fedezetlenségi díj egy 2010. január 1. óta létező díjtétel, mely minden olyan esetben felszámolásra kerül, amikor a gépjármű forgalomban van, azonban nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítási szerződéssel. Ennek oka lehet akár, hogy az üzemben tartó nem tett eleget biztosítási kötelezettségének és biztosítása díjfizetés hiányában megszűnt, de az is előfordulhat, hogy használt gépjármű vásárlása esetén nem kötötte meg azonnal kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását. A fedezetlenségi díj, a fedezetlen időtartamra megállapított utólagos díj, mely minden évben előre meghirdetett tarifa alapján kerül kiszámításra.
A fedezetlenségi díjat az üzemben tartó fizeti, abban az esetben, ha bármilyen okból kifolyólag nem tett eleget biztosítási kötelezettségének, tehát a gépjármű forgalomban van, de nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítási szerződéssel.
A következő naptári évre vonatkozó fedezetlenségi díjtarifákat a Kártalanítási Számla kezelőjének, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) legkésőbb a naptári év végét megelőző negyvenötödik napig kell - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének rendeletében meghatározott módon – az MNB honlapján meghirdetnie, továbbá ezzel egyidejűleg a MABISZ honlapján is közzétennie. Az üzemben tartó a fedezetlenségi időtartamra fizeti meg a díjat. A fedezetlenségi díjak naptári évre vonatkoznak, így amennyiben a fedezetlenséggel érintett időszak két naptári évet is érint, eltérő díjak kerülhetnek felszámításra.

A fedezetlenségi díj 2021. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:

Személygépkocsi Ft/nap
0-37 kW 560
38-50 kW 650
51-70 kW 720
71-100 kW 850
101-180 kW 1110
180 kW felett 1210
Motorkerékpár Ft/nap
1-12 kW 100
13-35 kW 150
36-70 kW 290
70 kW felett 410
Autóbusz Ft/nap
10-19 férőhely 840
20-42 férőhely 2100
43-79 férőhely 2510
79 férőhely felett 5210
Trolibusz 2240 Ft/nap
Tehergépkocsi Ft/nap
0-3500 kg 870
3501-12000 kg 1710
12000 kg felett 4260
Vontató 4320 Ft/nap
Mezőgazdasági vontató 200 Ft/nap
Pótkocsik, félpótkocsik Ft/nap
1-750 kg össztömeg 190
751-10000 kg össztömeg 210
10000 kg össztömeg felett 1370
Lassú jármű 200 Ft/nap
Munkagép 200 Ft/nap
Segédmotoros kerékpár 0 Ft/nap
4 kerekű segédmotoros kerékpár 190 Ft/napA fedezetlenségi díj 2020. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:

Személygépkocsi Ft/nap
0-37 kW 510
38-50 kW 610
51-70 kW 680
71-100 kW 800
101-180 kW 1060
180 kW felett 1140
Motorkerékpár Ft/nap
1-12 kW 90
13-35 kW 140
36-70 kW 270
70 kW felett 390
Autóbusz Ft/nap
10-19 férőhely 820
20-42 férőhely 2040
43-79 férőhely 2280
79 férőhely felett 4780
Trolibusz 2110 Ft/nap
Tehergépkocsi Ft/nap
0-3500 kg 820
3501-12000 kg 1570
12000 kg felett 3940
Vontató 4080 Ft/nap
Mezőgazdasági vontató 190 Ft/nap
Pótkocsik, félpótkocsik Ft/nap
1-750 kg össztömeg 180
751-10000 kg össztömeg 190
10000 kg össztömeg felett 1370
Lassú jármű 190 Ft/nap
Munkagép 190 Ft/nap
Segédmotoros kerékpár 0 Ft/nap
4 kerekű segédmotoros kerékpár 180 Ft/napA fedezetlenségi díj 2019. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők:

Személygépkocsi Ft/nap
0-37 kW 460
38-50 kW 560
51-70 kW 620
71-100 kW 720
101-180 kW 940
180 kW felett 1030
Motorkerékpár Ft/nap
1-12 kW 80
13-35 kW 130
36-70 kW 240
70 kW felett 360
Autóbusz Ft/nap
10-19 férőhely 690
20-42 férőhely 1580
43-79 férőhely 1770
79 férőhely felett 3710
Trolibusz 1850 Ft/nap
Tehergépkocsi Ft/nap
0-3500 kg 770
3501-12000 kg 1470
12000 kg felett 3460
Vontató 3820 Ft/nap
Mezőgazdasági vontató 180 Ft/nap
Pótkocsik, félpótkocsik Ft/nap
1-750 kg össztömeg 170
751-10000 kg össztömeg 180
10000 kg össztömeg felett 1280
Lassú jármű 180 Ft/nap
Munkagép 180 Ft/nap
Segédmotoros kerékpár 0 Ft/nap
4 kerekű segédmotoros kerékpár 170 Ft/napA fedezetlenségi díj 2018. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők (a díjak a baleseti adót nem tartalmazzák):

Személygépkocsi Ft/nap
0-37 kW 340
38-50 kW 430
51-70 kW 480
71-100 kW 550
101-180 kW 720
180 kW felett 760
Motorkerékpár Ft/nap
1-12 kW 60
13-35 kW 90
36-70 kW 170
70 kW felett 250
Autóbusz Ft/nap
10-19 férőhely 490
20-42 férőhely 1130
43-79 férőhely 1180
79 férőhely felett 2320
Trolibusz 1420 Ft/nap
Tehergépkocsi Ft/nap
0-3500 kg 590
3501-12000 kg 1130
12000 kg felett 2660
Vontató 3320 Ft/nap
Mezőgazdasági vontató 130 Ft/nap
Pótkocsik, félpótkocsik Ft/nap
1-750 kg össztömeg 130
751-10000 kg össztömeg 140
10000 kg össztömeg felett 1070
Lassú jármű 130 Ft/nap
Munkagép 130 Ft/nap
Segédmotoros kerékpár 0 Ft/nap
4 kerekű segédmotoros kerékpár 130 Ft/nap


A teljes fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt.
Az üzemben tartó a kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt – a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén, 30 napos határidővel köteles megfizetni.
Nem, a jogszabály nem ad lehetőséget sem a fedezetlenségi díj elengedésére, sem a részletfizetés engedélyezésére. Így amennyiben hosszabb ideig nem használják a járművűket és nem akarnak erre az időszakra biztosítási díjat fizetni, akkor a közlekedési hatóságnál vonassák ki ideiglenesen a járművet a forgalomból, ugyanis csak ez esetben mentesülhetnek a díjfizetés terhe alól erre az időszakra!
Ha a befizetési csekk nem érkezik meg, illetve az egyéni banki utalás vagy inkasszálás (csoportos beszedés) nem történik meg a fizetési határidőn belül, akkor feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot biztosítójukkal, illetve bankjukkal és jelezzék a problémát, mert az a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnését fogja eredményezni.

A díjfizetés időzítésénél figyelembe kell venni, hogy a fizetési kötelezettség az érintett biztosító bankszámláján történő jóváírással a jóváírás napján minősül pénzügyileg teljesítettnek, ezért a díjfizetésről legkésőbb nem az esedékességtől számított 60. napon, hanem - a díjfizetési formától függően - már napokkal e határidő előtt intézkedni kell, különben a szerződés az esedékességtől számított 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnik.
Gyorslinkek