Arrow up icon

Értékeléssel kapcsolatos tájékoztató

A megkötött biztosítási szerződésre vonatkozó értékeléssel a szerződő (a továbbiakban: Értékelő) elősegíti más ügyfelek megfelelő tájékoztatását, a szolgáltatások fejlesztését. Az értékelés leadása önkéntes, a Netrisk Magyarország Kft. (a továbbiakban: Netrisk) nem vállal kötelezettséget a leadott értékelések mindenkori elemzéséért és megjelenítéséért. Az értékelések lehetnek pozitív vagy negatív jellegűek.

Egy adott biztosítási termék vonatkozásban az egyéni értékelések és az azokból számított átlagos értékelés közzétételének minimum feltétele az adott termékre leadott legalább húsz darab értékelés.

Az Értékelőnek lehetősége van szabad szöveges formában véleménye, értékelése kifejtetésére (a továbbiakban: szöveges értékelés), ahol a tartalmat a Netrisk munkatársa (a továbbiakban: moderátor) a közzététel előtt - a moderálási alapelvek tiszteletben tartása érdekében - ellenőrzi.

Az Értékelő hozzájárul, hogy szöveges értékelését az érintett biztosító is megismerje és ahhoz a Netrisk vagy a biztosító megjegyzést tehessen.

A moderátornak joga van a jelen szabályzatot megsértő szöveges értékelés közzétételét megtagadni. A moderátor elsődleges feladata a normális, emberi hangnemű véleménynyilvánítás körülményeinek lehetővé tétele és fenntartása, ennek érdekében a moderátor nem publikálja a szöveges értékelések közül azokat, amelyek a moderálási alapelvekkel ellenkeznek.

Az értékelés elküldésével az Értékelő elfogadja, és az értékelés megírásakor betartja az alábbi moderálási alapelveket.

A szöveges értékelés nem tartalmazhat, így abban tilos

a) gyűlöletkeltésre bíztató, fenyegető, uszító vagy személyeskedő tartalmú kijelentéseket tenni,

d) rágalmazó, becsületsértő, kegyeletsértő, rémhírterjesztő, megfélemlítésre alkalmas, vagy személyiségi jogokat sértő megjegyzést tenni,

e) személyes adatokat közölni,

f) nyílt vagy bújtatott kereskedelmi reklámtevékenységet végezni,

g) valótlanságot állítani.

A szöveges értékelés megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azok a technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben is elterjedt.

A szöveges értékelésnek kerülni kell az erőteljes érzelmi töltetű, az észérveket nélkülöző megfogalmazásokat.

Az Értékelő különösen felel azért, hogy általa közzétett információ valós, helyes, tényszerű legyen, az ne tartalmazzon megtévesztő információkat, továbbá ne sértse mások jogait.

A moderátor megtagadja a szöveges értékelés közzétételét, ha az

a) agresszív, vulgáris, obszcén,

b) másokat faji, etnikai, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, egyéb hovatartozása miatt sértő vagy becsmérlő,

c) nem kapcsolódik az adott témához,

e)  tartalmát tekintve nem felel meg az itt ismertetett moderálási alapelveknek.

A Netrisk fenntartja a jogot, hogy a már közzétett, de kifogásolható szöveges értékelést utóbb a weboldalról törölje.

A Netrisk a moderálási alapelvek tetszőleges időpontban, előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartja.

Az Értékelő a fenti alapelveket tudomásul veszi és azokat kifejezetten elfogadja.