Barion Pixel Vakok, gyengénlátók számára

Biztosítási díjának sokszorosát fizetheti az, aki későn fizet!Ha Ön elmulasztotta a díjfizetést, a biztosító - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - törli a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését (KGFB). A törölt időszakra Ön akár az eredeti díj sokszorosát is kénytelen lesz kifizetni. Sokan nem tudják, de a biztosítással nem fedezett időszakra kötelezően felszámított fedezetlenségi díj mértéke többszöröse is lehet az éves biztosítási díjnak, és ehhez még bizonyos időszakot érintően hozzájöhet a 30%-os baleseti adó. A díjfizetés a szerződő autós kötelessége, így annak elmulasztása és következményei őt terhelik. Ha Ön nem kapott csekket vagy díjfelszólítást, érdemes utána járni, mielőtt biztosítója a sokszorosát számolja fel Önnek.

Tájékoztatónkban röviden összefoglaltuk mindazokat a díjfizetéssel, vagy az esetleges díjelmaradással kapcsolatos információkat, melyeket a KGFB-vel rendelkező ügyfeleink számára tudni kell és érdemes.

Tudta?

Akár eredeti biztosítási díjának sokszorosát lesz kénytelen utóbb megfizetni az, aki későn fizet! A fedezetlenségi díjat szerződésünk megszűnésétől számolják fel naponta, egészen az új KGFB szerződésünk érvénybe lépéséig az előre meghirdetett tarifatáblázat szerinti díjon. Érdemes a fedezetlenségi díj elkerülése, hiszen annak mértéke akár többszöröse is lehet a biztosítás díjának, és ráadásul a 2019 előtti fedezetlen időszakra ehhez még hozzájön a 30%-os baleseti adó.

Díjelmaradás következményei


A KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) szerint a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll. Így az érvényes biztosítás hiánya a hatályos szabálysértési törvény szerint a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősül. A szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése elmulasztásának másik szankciója a fedezetlenségi díj, melyet a biztosítatlan időszak után kell megfizetni. Lényeges változás 2013. január 1-jétől, hogy ha az Ön szerződése díjnemfizetés miatt megszűnik, akkor a jogszabályban kötelezően előírt visszakötéskor nemcsak a fedezetlenségi díjat és a türelmi időre járó díjat, hanem a biztosítási időszakra hátralévő teljes díjat is egyszerre kell megfizetnie az ajánlaton megjelölt kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül. A biztosító, ha a fedezetlenséggel érintett időszak meghaladja a 120 napot, részletfizetési lehetőséget nyújthat. A díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés újrakötésekor az alábbi díjakat kell befizetnie:

az előzményszerződés türelmi idejére számított biztosítási díj
+ a fedezetlenségi díj
+ a fedezetlenségi díjra számított baleseti adó (2019 előtti fedezetlen napokra)
+ az új szerződésnek a következő évfordulóig számított biztosítási díja
+ a kiegészítő biztosítás(ok) díja (ha van(nak)) a biztosítási időszakból még fennmaradó időszakra

Fontos tudnia, hogy biztosítási időszakon belül az üzembentartó kizárólag annál a biztosítónál köteles a szerződést – az újrakötött szerződés kockázatviselési kezdetének időpontjában alkalmazandó díjtarifa alapján – megkötni, ahol az előzmény szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg. Ha egy biztosító időközben díjtarifa emelést hajtott végre az is előfordulhat, hogy az újrakötött szerződés díja jelentősen magasabb lesz a díjnemfizetés miatt megszűnt előzmény szerződés díjához képest.


Díjfizetési kötelezettség


Amennyiben a biztosítatlan járművel kárt okoznak, a károsult kárát a Kártalanítási Számla téríti meg. A Kártalanítási Számla kezelője, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az üzembentartótól a károsult követelésének kielégítésével kapcsolatban felmerült összes ráfordítását és költségét követelheti. Szükség esetén a Kártalanítási Számla bírósági úton szerez érvényt követelésének, vagyis peres úton fizettetik meg a károkozóval az általa okozott kárt. A díjfizetési kötelezettség minden esetben a szerződőt terheli! Ez azt jelenti, hogy a szerződő nem mentesül a biztosítási díj megfizetése alól abban az esetben sem, ha a biztosító nem küldött csekket, díjbekérőt, vagy nem hívta le az esedékes díjat a szerződő bankszámlájáról. A vonatkozó jogszabályok értelmében a díjhiányos szerződés minden esetben törlésre kerül!

Díjtartozás rendezésének módja, menete


Amennyiben Önnek díjhátraléka van (akár a baleseti adó, akár a biztosítási díj elmaradásából származóan), kérjük, gondoskodjon annak mielőbbi rendezéséről, az alábbiakban feltüntetett számlaszámon, mert a díj esedékességétől számított hatvannapos időszakot követően, a szerződés díj nemfizetéssel megszűnik. Banki átutalás esetén, a díjhátralék kiegyenlítésekor mindenképpen írja be a megjegyzés rovatba az érintett gépjármű rendszámát és / vagy a kötvényszámot.

Biztosítók bankszámlaszámai


A KGFB díj és díjhátralékot a biztosítók alábbi számlaszámára utalhatja el a kötvényszám és forgalmi rendszám közleményrovatban történő mindenkori feltüntetésével:

Biztosító Bankszámlaszám
Aegon 12001008-00312421-00100004
Allianz 11794008-21349386-00000000
Generali 12001008-00100594-00100008
Genertel 12001008-00155151-00100001
Groupama 11794008-20071099-00000000
K&H 10404027-49484949-48531150
KÖBE 11600006-00000000-20759263
Posta 11991102-06320382-10000032
Signal 50440016-10027147-00000000
Union 11600006-00000000-14544390
Uniqa 12001008-00105099-02500007
Wáberer 10918001-00000068-64440037

Vigyázzon, az adó mindenek felett áll


Amennyiben a vonatkozási időszak miatt valamelyik díjtételre (biztosítási díj vagy fedezetlenségi díj) baleseti adó fizetési kötelezettség is fennáll, úgy a befizetett díjból az előírt baleseti adót kell a biztosítónak kiegyenlítenie, és a fennmaradó összeget könyvelheti a díjtétellel szemben. Ha Ön nem az adóval növelt összeget fizeti meg, biztosítása nem az előírt időszak végéig lesz díjjal rendezve, ezáltal fennáll a veszélye a díj nem fizetés okán való törlésnek!
Gyorslinkek

A www.netrisk.hu olyan biztosítási szerződések értékesítését végző internetes összehasonlító felület, amely a szerződések összehasonlításán túl az ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére is alkalmas. Az oldalon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb), autós kiegészítő biztosítás, casco (személygépjárműre, motorra és tehergépjárműre 3,5 tonna össztömegig), lakásbiztosítás, utasbiztosítás, balesetbiztosítás és munkanélküliség biztosítás köthető. Tájékoztatjuk, hogy az összehasonlító funkció nem alkalmas az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására. Az oldal a kgfb termék kivételével nem hasonlítja össze a piacon elérhető összes biztosítási terméket.

A www.netrisk.hu weboldalt a Netrisk Magyarország Kft. üzemelteti, független biztosításközvetítői tevékenységért maga felel, az esetlegesen okozott kárért vagy sérelemdíjért szakmai felelősségbiztosítója, a Generali Biztosító Zrt. áll helyt. Az üzemeltetőről további információt a Rólunk menüpontban talál. A weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A www.netrisk.hu oldalon az üzemeltető a biztosításközvetítésen túl egyéb más tevékenységet (hirdetési és távközlési szolgáltatások közvetítése) is végezhet.