Vakok, gyengénlátók számára

Biztosítási díjának sokszorosát fizetheti az, aki későn fizet!Ha Önelmulasztotta a díjfizetést, a biztosító - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - törli a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését (KGFB). A törölt időszakra Ön akár az eredeti díj sokszorosát is kénytelen lesz kifizetni. Sokan nem tudják, de a biztosítással nem fedezett időszakra kötelezően felszámított fedezetlenségi díj mértéke többszöröse is lehet az éves biztosítási díjnak, és ehhez még hozzájön a 30%-os baleseti adó. A díjfizetés a szerződő autós kötelessége, így annak elmulasztása és következményei őt terhelik. Ha Ön nem kapott csekket vagy díjfelszólítást, érdemes utána járni, mielőtt biztosítója a sokszorosát számolja fel Önnek.

Tájékoztatónkban röviden összefoglaltuk mindazokat a díjfizetéssel, vagy az esetleges díjelmaradással kapcsolatos információkat, melyeket a KGFB-vel rendelkező ügyfeleink számára tudni kell és érdemes.

Tudta?

Akár eredeti biztosítási díjának sokszorosát lesz kénytelen utóbb megfizetni az, aki későn fizet! A fedezetlenségi díjat szerződésünk megszűnésétől számolják fel naponta, egészen az új KGFB szerződésünk érvénybe lépéséig az előre meghirdetett tarifatáblázat szerinti díjon. Érdemes a fedezetlenségi díj elkerülése, hiszen annak mértéke akár többszöröse is lehet a biztosítás díjának, és ráadásul ehhez még hozzájön a 30%-os baleseti adó.

Tudta?

Minden esetben az adó az első! Az Ön által a KGFB-re befizetett díjból a biztosítóknak először a 30%-os baleseti adót kell elszámolniuk, és csak a fennmaradó összeget könyvelhetik a biztosítási díjtétellel szemben. Ha Ön az előírt összegnél kevesebbet, nem az adóval növelt összeget fizeti meg, akkor biztosítása nem az előírt időszak végéig lesz díjjal rendezve, ezáltal fennáll a veszélye a szerződés díjnemfizetés okán való törlésnek! Ez esetben fizethet majd fedezetlenségi díjat, autóját kivonhatják a forgalomból, ráadásul a rendőr is megbüntetheti…

Díjelmaradás következményei


A KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) szerint a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll. Így az érvényes biztosítás hiánya a hatályos szabálysértési törvény szerint a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősül. A szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése elmulasztásának másik szankciója a fedezetlenségi díj, melyet a biztosítatlan időszak után kell megfizetni. Lényeges változás 2013. január 1-jétől, hogy ha az Ön szerződése díjnemfizetés miatt megszűnik, akkor a jogszabályban kötelezően előírt visszakötéskor nemcsak a fedezetlenségi díjat és a türelmi időre járó díjat, hanem a biztosítási időszakra hátralévő teljes díjat is egyszerre kell megfizetnie az ajánlaton megjelölt kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül. A biztosító, ha a fedezetlenséggel érintett időszak meghaladja a 120 napot, részletfizetési lehetőséget nyújthat. A díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés újrakötésekor az alábbi díjakat kell befizetnie:

az előzményszerződés türelmi idejére számított biztosítási díj
+ az előzményszerződés türelmi idejére számított baleseti adó
+ a fedezetlenségi díj
+ a fedezetlenségi díjra számított baleseti adó
+ az új szerződésnek a következő évfordulóig számított biztosítási díja
+ az új szerződésnek a következő évfordulóig számított baleseti adójának összege
+ a kiegészítő biztosítás(ok) díja (ha van(nak)) a biztosítási időszakból még fennmaradó időszakra

Fontos tudnia, hogy az üzembentartó kizárólag annál a biztosítónál köteles a szerződést – az újrakötött szerződés kockázatviselési kezdetének időpontjában alkalmazandó díjtarifa alapján – megkötni, ahol az előzmény szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg. Ha egy biztosító időközben díjtarifa emelést hajtott végre az is előfordulhat, hogy az újrakötött szerződés díja jelentősen magasabb lesz a díjnemfizetés miatt megszűnt előzmény szerződés díjához képest


Díjfizetési kötelezettség


Amennyiben a biztosítatlan járművel kárt okoznak, a károsult kárát a Kártalanítási Számla téríti meg. A Kártalanítási Számla kezelője, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az üzembentartótól a károsult követelésének kielégítésével kapcsolatban felmerült összes ráfordítását és költségét követelheti. Szükség esetén a Kártalanítási Számla bírósági úton szerez érvényt követelésének, vagyis peres úton fizettetik meg a károkozóval az általa okozott kárt. A díjfizetési kötelezettség minden esetben a szerződőt terheli! Ez azt jelenti, hogy a szerződő nem mentesül a biztosítási díj megfizetése alól abban az esetben sem, ha a biztosító nem küldött csekket, díjbekérőt, vagy nem hívta le az esedékes díjat a szerződő bankszámlájáról. A vonatkozó jogszabályok értelmében a díjhiányos szerződés minden esetben törlésre kerül!

Díjtartozás rendezésének módja, menete


Amennyiben Önnek díjhátraléka van (akár a baleseti adó, akár a biztosítási díj elmaradásából származóan), kérjük, gondoskodjon annak mielőbbi rendezéséről, az alábbiakban feltüntetett számlaszámon, mert a díj esedékességétől számított hatvannapos időszakot követően, a szerződés díj nemfizetéssel megszűnik. Banki átutalás esetén, a díjhátralék kiegyenlítésekor mindenképpen írja be a megjegyzés rovatba az érintett gépjármű rendszámát és / vagy a kötvényszámot.

Biztosítók bankszámlaszámai


A KGFB díj és díjhátralékot a biztosítók alábbi számlaszámára utalhatja el a kötvényszám és forgalmi rendszám közleményrovatban történő mindenkori feltüntetésével:

Biztosító Bankszámlaszám
Aegon 12001008-00312421-00100004
Allianz 11794008-21349386-00000000
CIG Pannónia 10918001-00000068-63540000
Generali 12001008-00100594-00100008
Genertel 12001008-00155151-00100001
Groupama 11794008-20071099-00000000
K&H 10404027-49484949-48531150
KÖBE 11600006-00000000-20759263
MKB 10300002-10315708-49020022
Posta 11991102-06320382-10000032
Signal 50440016-10027147-00000000
Union 11600006-00000000-14544390
Uniqa 12001008-00105099-02500007
Wáberer 10918001-00000068-64440037

Vigyázzon, az adó mindenek felett áll


A befizetett díjból az előírt baleseti adót kell a biztosítónak kiegyenlítenie, és a fennmaradó összeget könyvelheti a biztosítási díjtétellel szemben. Ha Ön nem az adóval növelt összeget fizeti meg, biztosítása nem az előírt időszak végéig lesz díjjal rendezve, ezáltal fennáll a veszélye a díj nem fizetés okán való törlésnek! Fontos tudnia, hogy a baleseti adó összegére vonatkozó 83 forintos napi felső korlát sem érvényes azon időszakra vonatkozóan, amelyre az üzembentartó – biztosítás hiánya miatt – fedezetlenségi díjat köteles fizetni.
Gyorslinkek

A www.netrisk.hu olyan biztosítási szerződések értékesítését végző internetes összehasonlító felület, amely a szerződések összehasonlításán túl az ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére is alkalmas. Az oldalon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb), autós kiegészítő biztosítás, casco (személygépjárműre, motorra és tehergépjárműre 3,5 tonna össztömegig), lakásbiztosítás, utasbiztosítás, útlemondási biztosítás és munkanélküliség biztosítás köthető. Tájékoztatjuk, hogy az összehasonlító funkció nem alkalmas az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására. Az oldal a kgfb termék kivételével nem hasonlítja össze a piacon elérhető összes biztosítási szerződést. Egyedi igényekre, kockázatokra irányuló biztosításokkal kapcsolatban kérjük keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat. Vállalkozói vagyon-, felelősség- és csoportos biztosításokra vonatkozó igényét a Netrisk Agent szolgáltatásunk keretében online is jelezheti.

A www.netrisk.hu weboldalt a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (rövidített neve: Netrisk.hu Kft.) üzemelteti, független biztosításközvetítői tevékenységért maga felel, az esetlegesen okozott kárért vagy sérelemdíjért szakmai felelősségbiztosítója, a Generali Biztosító Zrt. áll helyt. Az üzemeltetőről további információt a Rólunk menüpontban talál. A weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A www.netrisk.hu oldalon az üzemeltető a biztosításközvetítésen túl egyéb más tevékenységet (pénzügyi szolgáltatások hirdetése, pénzpiaci többes ügynöki tevékenység, távközlési szolgáltatások közvetítése) is végez.