Vakok, gyengénlátók számára

Biztosítási díjának sokszorosát fizetheti az, aki későn fizet!Ha Ön elmulasztotta a díjfizetést, a biztosító - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - törli a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését (KGFB). A törölt időszakra Ön akár az eredeti díj sokszorosát is kénytelen lesz kifizetni. Sokan nem tudják, de a biztosítással nem fedezett időszakra kötelezően felszámított fedezetlenségi díj mértéke többszöröse is lehet az éves biztosítási díjnak, és ehhez még bizonyos időszakot érintően hozzájöhet a 30%-os baleseti adó. A díjfizetés a szerződő autós kötelessége, így annak elmulasztása és következményei őt terhelik. Ha Ön nem kapott csekket vagy díjfelszólítást, érdemes utána járni, mielőtt biztosítója a sokszorosát számolja fel Önnek.

Tájékoztatónkban röviden összefoglaltuk mindazokat a díjfizetéssel, vagy az esetleges díjelmaradással kapcsolatos információkat, melyeket a KGFB-vel rendelkező ügyfeleink számára tudni kell és érdemes.

Tudta?

Akár eredeti biztosítási díjának sokszorosát lesz kénytelen utóbb megfizetni az, aki későn fizet! A fedezetlenségi díjat szerződésünk megszűnésétől számolják fel naponta, egészen az új KGFB szerződésünk érvénybe lépéséig az előre meghirdetett tarifatáblázat szerinti díjon. Érdemes a fedezetlenségi díj elkerülése, hiszen annak mértéke akár többszöröse is lehet a biztosítás díjának, és ráadásul a 2019 előtti fedezetlen időszakra ehhez még hozzájön a 30%-os baleseti adó.

Díjelmaradás következményei


A KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet) szerint a közlekedésben csak olyan járművel szabad részt venni, amelyre a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet fennáll. Így az érvényes biztosítás hiánya a hatályos szabálysértési törvény szerint a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősül. A szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat ki. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése elmulasztásának másik szankciója a fedezetlenségi díj, melyet a biztosítatlan időszak után kell megfizetni. Lényeges változás 2013. január 1-jétől, hogy ha az Ön szerződése díjnemfizetés miatt megszűnik, akkor a jogszabályban kötelezően előírt visszakötéskor nemcsak a fedezetlenségi díjat és a türelmi időre járó díjat, hanem a biztosítási időszakra hátralévő teljes díjat is egyszerre kell megfizetnie az ajánlaton megjelölt kockázatviselés kezdetétől számított 30 napon belül. A biztosító, ha a fedezetlenséggel érintett időszak meghaladja a 120 napot, részletfizetési lehetőséget nyújthat. A díjnemfizetés miatt megszűnt szerződés újrakötésekor az alábbi díjakat kell befizetnie:

az előzményszerződés türelmi idejére számított biztosítási díj
+ a fedezetlenségi díj
+ a fedezetlenségi díjra számított baleseti adó (2019 előtti fedezetlen napokra)
+ az új szerződésnek a következő évfordulóig számított biztosítási díja
+ a kiegészítő biztosítás(ok) díja (ha van(nak)) a biztosítási időszakból még fennmaradó időszakra

Fontos tudnia, hogy biztosítási időszakon belül az üzembentartó kizárólag annál a biztosítónál köteles a szerződést – az újrakötött szerződés kockázatviselési kezdetének időpontjában alkalmazandó díjtarifa alapján – megkötni, ahol az előzmény szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg. Ha egy biztosító időközben díjtarifa emelést hajtott végre az is előfordulhat, hogy az újrakötött szerződés díja jelentősen magasabb lesz a díjnemfizetés miatt megszűnt előzmény szerződés díjához képest.


Díjfizetési kötelezettség


Amennyiben a biztosítatlan járművel kárt okoznak, a károsult kárát a Kártalanítási Számla téríti meg. A Kártalanítási Számla kezelője, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) az üzembentartótól a károsult követelésének kielégítésével kapcsolatban felmerült összes ráfordítását és költségét követelheti. Szükség esetén a Kártalanítási Számla bírósági úton szerez érvényt követelésének, vagyis peres úton fizettetik meg a károkozóval az általa okozott kárt. A díjfizetési kötelezettség minden esetben a szerződőt terheli! Ez azt jelenti, hogy a szerződő nem mentesül a biztosítási díj megfizetése alól abban az esetben sem, ha a biztosító nem küldött csekket, díjbekérőt, vagy nem hívta le az esedékes díjat a szerződő bankszámlájáról. A vonatkozó jogszabályok értelmében a díjhiányos szerződés minden esetben törlésre kerül!

Díjtartozás rendezésének módja, menete


Amennyiben Önnek díjhátraléka van (akár a baleseti adó, akár a biztosítási díj elmaradásából származóan), kérjük, gondoskodjon annak mielőbbi rendezéséről, az alábbiakban feltüntetett számlaszámon, mert a díj esedékességétől számított hatvannapos időszakot követően, a szerződés díj nemfizetéssel megszűnik. Banki átutalás esetén, a díjhátralék kiegyenlítésekor mindenképpen írja be a megjegyzés rovatba az érintett gépjármű rendszámát és / vagy a kötvényszámot.

Biztosítók bankszámlaszámai


A KGFB díj és díjhátralékot a biztosítók alábbi számlaszámára utalhatja el a kötvényszám és forgalmi rendszám közleményrovatban történő mindenkori feltüntetésével:

Biztosító Bankszámlaszám
Aegon 12001008-00312421-00100004
Allianz 11794008-21349386-00000000
Generali 12001008-00100594-00100008
Genertel 12001008-00155151-00100001
Groupama 11794008-20071099-00000000
K&H 10404027-49484949-48531150
KÖBE 12001008-01810616-00300008
Posta 10918001-00000005-06350140
Signal 12001008-00246399-00300000
Union 11600006-00000000-14544390
Uniqa 12001008-00105099-02500007
Wáberer 10918001-00000068-64440037

Vigyázzon, az adó mindenek felett áll


Amennyiben a vonatkozási időszak miatt valamelyik díjtételre (biztosítási díj vagy fedezetlenségi díj) baleseti adó fizetési kötelezettség is fennáll, úgy a befizetett díjból az előírt baleseti adót kell a biztosítónak kiegyenlítenie, és a fennmaradó összeget könyvelheti a díjtétellel szemben. Ha Ön nem az adóval növelt összeget fizeti meg, biztosítása nem az előírt időszak végéig lesz díjjal rendezve, ezáltal fennáll a veszélye a díj nem fizetés okán való törlésnek!
Gyorslinkek