Kérdése van? Válaszolunk.

Terrorcselekményekre két biztosító fizet

2015.12.13

Az utóbbi időszak nemzetközi eseményei miatt egyre több utazni vágyó ügyfél teszi fel a kérdést, hogy egy esetleges terrorcselekmény esetén fizet-e a biztosító a megvásárolt utasbiztosítás alapján. A biztosítási feltételek szerint nem. Van azonban két kivétel.

A biztosítási feltételek egyik legfontosabb része a kizárások és mentesülések. Vagyis azok a pontok, amelyben azt írja le a biztosító, hogy milyen esetekben nem téríti meg kárunkat. Nincs ez másként az utasbiztosítás esetében sem, és fellapozva az utasbiztosítási feltételeket, viszonylag egyszerűen megtalálhatjuk, amit jelen témánk kapcsán keresünk. A terrorcselekmény következményei nem tartoznak a biztosítás hatálya alá, vagyis az ilyen okból bekövetkező kárunkat nem térítik meg. Ez jelenleg egy annyira egyszerű és általános szabály, hogy összesen két kivételt találtunk.

A két kivételt az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. és a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. utasbiztosításai jelentik. Tudni kell azonban, hogy alapvetően ezekben a feltételekben is kizárásra kerülnek a terrorcselekményekből eredő károk megtérítése. Senki sem számíthat arra, hogy egy terrorcselekmény esetén valamennyi, az utasbiztosításban egyébként meglévő szolgáltatás rendelkezésére áll a szolgáltatási táblában megjelölt biztosítási összegek erejéig, azonban az említett két biztosító esetében valamilyen szintű térítésre mégiscsak számíthat.

A Világlátó utasbiztosítási feltétele alapján terrorcselekmény esetén az Aegon Biztosító az alábbi költségekre nyújt fedezetet:

  • sürgősségi orvosi kezelés költségei
  • sérült hazaszállításának költségei
  • holttest hazaszállításának költségei

Az említett költségek térítése maximum 1.000.000 Ft, biztosítottanként.

A Vienna Life Vienna Insurance Group utasbiztosítási feltételei alapvetően szintén kizárják a terrorcselekményből eredő károk megtérítését, ugyan akkor a 2015. november 30-i hirdetményük alapján 2015. december 1-től az alábbi szolgáltatást nyújtják terrorcselekményből eredő károk esetén:

  • orvosi ellátás költségeinek térítése
  • Magyarországra történő hazaszállítás költségeinek térítése

A költségek térítését maximum 1.000.000 Ft-ig vállalják, illetve a terrorcselekménnyel összefüggésben érintett összes biztosított személy tekintetében maximum 30 millió Ft a térítési összeg.

A Vienna Life Világjáró, HóBarát és Városnéző utasbiztosítási termékei kapcsán az idő előtti hazautazással összefüggő, menetjegy átfoglalásával kapcsolatban felmerülő, igazolt többletköltségeket is megtéríti maximum és összesen 100 EUR összeghatárig. Ennek feltétele, hogy az utasbiztosítás hazautazáskor még legalább 1 napig érvényben legyen.

Legyünk figyelmesek, mert van egy másik általánosnak nevezhető szabály, amely bekövetkezése esetén ez a két kivétel sem tud életbe lépni: a biztosító mentesül a szolgáltatás nyújtása alól, amennyiben a Biztosított a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium kifejezett ajánlása ellenére ún. nem javasolt célországba, térségbe utazik. Az utazásra nem javasolt térségekről a http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek címen lehet tájékozódni.

Hasznosnak tartja ezt a cikket?
Szerző: cseha