Vakok, gyengénlátók számára

A Netrisk.hu Kft.


„Nyerő nyár a Netrisken!” című utasbiztosítási promóciós játékának
részvételi és játékszabályzata


2019.06.03. - 2019.08.31.


1. A játék szervezője

A „Nyerő nyár a Netrisken!” című utasbiztosítási promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg.01-09-307894, a továbbiakban ”Szervező”).

2. A játék időtartama

A Játék 2019.06.03. napján 17 óra 00 perctől 2019.08.31. napján éjfélig tart.

3. A játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékban azok a Netrisk.hu portálon regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Játékos, illetve Játékosok) vehetnek részt, akik:

 • az akció ideje alatt a https://www.netrisk.hu internetes oldalon bármilyen, díjjal rendezett és a biztosító által kötvényesített utasbiztosítást kötnek,
 • továbbá az utasbiztosítási kötési folyamatban a szükséges check boksz bepipálásával nyilatkoznak, hogy a Nyerő nyár a Netrisken promóciós játék jelen játékszabályzatát megismerték, elfogadják, és szeretnének részt venni a játékban, annak sorsolásán (a továbbiakban: Nyereményjáték regisztráció).

3.3. A játékszabályzat elfogadásával és a játékra való jelentkezéssel a játékos egyben hozzájárul ahhoz is, hogy nyertessége esetén a Szervező a saját weboldalán, valamint saját Facebook oldalán a nevét, továbbá lakóhelyét a település megjelölésével nyilvánosságra hozza a játék sorsolását követően.

3.4. Minden a Szervezőhöz beérkező, helyes, érvényes és a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelő Nyereményjáték regisztráció részt vehet a nyereménysorsoláson, amennyiben a jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti kizáró ok nem merül fel.

3.5. Kizárja a Szervező a Játékból azt a Játékost,

 • aki az utasbiztosítási termék megrendelését visszavonja.
 • akinek az utasbiztosítási szerződése legkésőbb a promóciós játék lezárásáig (2019.08.31. éjfélig) nem kötvényesített.
 • aki visszavonja a promóciós játék részvételi és játékszabályának elfogadását vagy az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a nyeremények átadását megelőzően.
 • aki a jelen játékszabályzat 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglaltaknak.

4. A Játék leírása

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vehetnek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.

4.2. A Játékos kiszámítja új utasbiztosítása díját a https://www.netrisk.hu portál utasbiztosítás díjszámító oldalán, majd a kiválasztott utasbiztosítási termék „Megkötöm” gombjára kattintva megrendeli a számára megfelelő utasbiztosítást.

4.3. Ezután a Játékos kitölti a Netrisk.hu regisztrációs adatait, majd megadja és ellenőrzi az utasbiztosítás szerződés megkötéséhez szükséges adatait, továbbá a szükséges check boksz bepipálásával nyilatkozik, hogy a Nyerő nyár a Netrisken promóciós játék játékszabályzatát, valamint a játékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást megismerte, elfogadja, és szeretne részt venni a játékban, illetve annak sorsolásán (Nyereményjáték regisztráció,) végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

Ha a Játékos már a Netrisk.hu regisztrált ügyfele, ebben az esetben a Játékos Netrisk.hu regisztráció helyett a meglévő felhasználónevével és jelszavával belép a rendszerbe, majd megadja és ellenőrzi az utasbiztosítás szerződés megkötéséhez szükséges adatait, a szükséges check boksz bepipálásával nyilatkozik, hogy a Nyerő nyár a Netrisken promóciós játék játékszabályzatát, valamint az adatkezelési tájékoztatást megismerte, elfogadja, és szeretne részt venni a játékban, illetve annak sorsolásán (Nyereményjáték regisztráció,) végül a „Megrendelés elküldése” gombra katintva rögzíti megrendelését.

4.4. A megrendelést követően a Játékos a fizetésre megadott határidőn belül és a jelen játékszabályzatban előírtaknak megfelelően megfizeti az utasbiztosítás díját.

4.5. A Játék 13 játékhétből áll. A Játékos a megrendelt biztosítás kötvényesítése után és az egyéb jogosultsági feltételek teljesítésével szerez jogosultságot a Játékban (és ennek megfelelően a sorsolásban) való részvételre. A Játékos azon a heti sorsoláson vesz részt, amelyiken a Szervező nyilvántartása szerint kötvényesedett a biztosítása, és amelyre vonatkozóan maradéktalanul teljesítette a részvételi feltételeket.

5. Nyeremények

5.1. A Szervező a promóciós játék időtartama alatt, a 6. pontban írtak szerint sorsolja ki a nyereményeket, a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok között, akik a promóciós játék időtartama alatt jogosultságot szereztek a 3. pontban írtak szerint a Játékban történő részvételre.

A Szervező a promóciós játék időtartama alatti sorsolások időpontjában az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

 • napi 1 db óriásmatrac
 • hetente 10 db strandtörölköző
 • havonta 1x 100.000 Ft

A nyeremények készpénzre nem válthatóak és kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak.

5.2. A tárgynyeremények átvétele előzetes egyeztetés alapján történhet személyesen a Szervező irodájában vagy a nyertes kérheti tárgynyereményének postai úton való kézbesítését. A Nyertesnek nincs választási lehetősége, hogy konkrétan milyen matracot, vagy strandtörölközőt szeretne megkapni.

5.3. A Szervező a pénz nyereményt a nyertes Játékos által megadott bankszámlára való átutalással juttatja el a nyertes Játékosnak.

6. Sorsolás

6.1. A Nyertesek (Tartaléknyertesek) meghatározása nem-nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik: A Szervező a Játék időtartama alatt hetente sorsol a Játékra a 3. pont szerint jogosult Játékosok közül. A nyertesek meghatározása 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Szervező ugyanannyi tartaléknyertest sorsol ki, mint ahány Nyertest.

A sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül véletlenszerűen jelöli ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a Nyertes és a Tartaléknyertes nevét. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból a Játékból kizárásra kerül, Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja érvénytelen, vagy a nyertes Játékos részére a nyeremény átadása bármely okból nem lehetséges, illetve a megadott határidőben nem adható át.

6.3. A nyerteseket a Szervező a sorsolás 6.1. pontban meghatározott napjától számított 15 napon belül értesíti a Szervező rendszerébe történt Netrisk.hu regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A nyereményeket pedig a sorsolást követő maximum 30 napon belül adja át. Sikertelen átadási kísérlet esetén a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

6.4. A Szervező a nyertesek teljes nevét és az általuk megnyert nyereményt a https://www.netrisk.hu/nyero-nyar-a-netrisken-nyeremenyjatek-2019.html valamint a https://www.netrisk.hu/netrisk-nyeremenyjatekok.html oldalon, és Facebook oldalán is közzé teheti a sorsolást követően, saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás, és díjazás nélkül a Játékos erre a célra adott kifejezett hozzájárulása alapján.

6.5. A nyereménysorsolás időpontja:

A Játék 13 sorsolási időszakból áll. A Játékos az utasbiztosításának kötvényesítésével szerez jogosultságot a Játékban és a sorsoláson való részvételre. A Játékos azon a heti sorsoláson vesz részt, amelyiken a Szervező nyilvántartása szerint kötvényesedett a biztosítása, és amelyre vonatkozóan maradéktalanul teljesítette a részvételi feltételeket. A díj beérkezésének késedelme miatt a felelősség a Játékost terheli.

A 13 játékhét/ sorsolási időszak időtartama:

 • 1. játékhét 2019. június 3-án 17:00:00-tól 2019. június 9-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. június 11-én 11 órakor
 • 2. játékhét 2019. június 10-én 00:00:00-tól 2019. június 16-án éjfélig.
  Sorsolás: 2019. június 17-én 11 órakor
 • 3. játékhét 2019. június 17-én 00:00:00-tól 2019. június 23-án éjfélig.
  Sorsolás: 2019. június 24-én 11 órakor
 • 4. játékhét 2019. június 24-én 00:00:00-tól 2019. június 30-án éjfélig.
  Sorsolás: 2019. július 1-jén 11 órakor
 • 5. játékhét 2019. július 1-jén 00:00:00-tól 2019. július 7-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. július 8-án 11 órakor
 • 6. játékhét 2019. július 8-án 00:00:00-tól 2019. július 14-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. július 15-én 11 órakor
 • 7. játékhét 2019. július 15-én 00:00:00-tól 2019. július 21-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. július 22-én 11 órakor
 • 8. játékhét 2019. július 22-én 00:00:00-tól 2019. július 28-án éjfélig.
  Sorsolás: 2019. július 29-én 11 órakor
 • 9. játékhét 2019. július 29-én 00:00:00-tól 2019. augusztus 4-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. augusztus 5-én 11 órakor
 • 10. játékhét 2019. augusztus 5-én 00:00:00-tól 2019. augusztus 11-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. augusztus 12-én 11 órakor
 • 11. játékhét 2019. augusztus 12-én 00:00:00-tól 2019. augusztus 18-án éjfélig.
  Sorsolás: 2019. augusztus 21-én 11 órakor
 • 12. játékhét 2019. augusztus 19-én 00:00:00-tól 2019. augusztus 25-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. augusztus 26-án 11 órakor
 • 13. játékhét 2019. augusztus 26-án 00:00:00-tól 2019. augusztus 31-én éjfélig.
  Sorsolás: 2019. szeptember 2-án 11 órakor

7. Adózás és költségek

A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékosokat terhelik.

8. További Információk a Játékról

A Játékról esetleges további információk a https://www.netrisk.hu/nyero-nyar-a-netrisken-nyeremenyjatek-2019.html weboldalon érhetők el.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a https://www.netrisk.hu/nyero-nyar-a-netrisken-nyeremenyjatek-2019.html internetcímen.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatot.

9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyertes értesítésének, illetve a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.netrisk.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók, illetve a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a https://www.netrisk.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Netrisk.hu regisztrációjába vagy Nyereményjáték regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. Ha a Játékos az utasbiztosítás kötése közben vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.8. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.9. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.10. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.

9.12. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja során megadott adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, úgy a Játékban a továbbiakban nem vehet részt valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

9.13. Az adatok kezelését Szervező végzi, mint adatkezelő. Az adatkezelés önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán alapul.

9.14. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • Szervező, mint adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat teljes név [vezetéknév, keresztnév], telefonszám, e-mail cím, nyertesség esetén szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, nyertesség esetén nevét, lakóhelyét (kizárólag a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

9.16. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését a Netrisk.hu Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. vagy a következő email címen: nyeremenyjatek@netrisk.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.

9.17. Az adatkezelésre vonatkozó további részletes tájékoztatást a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójának II.9. pontja ismerteti („Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés”), amely Szervező honlapján a következő címen érhető el: https://www.netrisk.hu/adatvedelem.html.

Budapest, 2019.06.03.
A Szervező