Vakok, gyengénlátók számára

Figyelemfelhívás a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos aktualitásokra különös tekintettel a december 31-i évfordulós szerződésekre

A kötelező biztosításra vonatkozó, 2010. január 1-től életbe lépett jogszabályi változások miatt egyre több szerződőnek nem a naptári év végével esik egybe a kötelező gépjármű felelősségbiztosítása évfordulója, ezzel együtt a biztosító váltás lehetősége.

Ugyanakkor az üzembentartók többségének - akik 2010. január 1-jét megelőzően már rendelkeztek kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel és a biztosítási jogviszonyuk ezt követően is folyamatosan hatályban volt, nem szűnt meg - még naptári, azaz december 31-i évfordulós a szerződésük. Ezeknek a szerződőknek szeretnénk felhívni a figyelmét az alábbiakra.

Ha kötelező gépjármű felelősségbiztosítását kezelő biztosítót szeretne váltani, ügyeljen arra, hogy:

A biztosítóváltásra évente egy alkalommal, a biztosítási évfordulón van mód.

 • A biztosítási évfordulót a kötvény tartalmazza, ezt mindenképpen ellenőrizze, mielőtt bármit tenne.

 • Amennyiben nem szerződik át másik biztosítóhoz, a következő biztosítási évre automatikusan a jelenlegi biztosítója által 2014. január 1-jére vonatkozóan meghirdetett és az új biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó díjak lesznek érvényesek.

 • Figyeljen arra, hogy - miután a biztosítók 2013. január 1-jétől bármikor hirdethetnek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjat - a jelenlegi biztosítója mikor hirdetett legutóbb kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjat, illetve, hogy október végén nem hirdet-e új díjakat.

 • Önre az a díjtarifa lesz érvényes a következő biztosítási időszakban, melyet jelenlegi, vagy - ha váltani szeretne - az újonnan választott biztosítója a szerződése évfordulóját megelőzően legalább 60 nappal korábban meghirdetett. A meghirdetett díj a meghirdetéstől számított 60. napot követő előre meghatározott naptól alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a biztosítási évforduló december 31. napja, akkor a november 2. napjáig meghirdetett díjtarifa lesz érvényes a szerződésére.

 • Az új szerződések csak a biztosítási időszak kezdő napján alkalmazandó (hatályos) díjtarifa szerint köthetők meg!

 • A díjtarifákról az MNB honlapján, a biztosítók honlapján, illetve ügyfélszolgálatán, vagy kirendeltségén, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján tájékozódhat.

 • Az egyes díjtarifák összehasonlításában segítenek a MABISZ (http://www.mabisz.hu) honlapján, valamint a biztosítási alkuszok internetes oldalain található díj-összehasonlító oldalak.

Figyelje a biztosítója értesítését!

Biztosítója a biztosítási évfordulót megelőző 50. napig köteles írásban értesíteni Önt az új biztosítási évre fizetendő díjról. (Ez azt jelenti, hogy amennyiben a biztosítási évfordulója december 31. napja, akkor az értesítést előző év november 11. napjáig meg kell kapnia.)

Tájékozódjon időben!

Tekintse át a többi biztosító kínálatát, mert elképzelhető, hogy egy másik szolgáltató kedvezőbb díjat hirdetett.

A díjtarifákat összehasonlítva illetve az egyéb szempontokat mérlegelve tud arról dönteni, hogy a következő biztosítási évben marad az eddigi biztosítójánál, vagy biztosítót vált.

 • Amennyiben marad az eddigi biztosítójánál, és elfogadja a jelenlegi biztosítója által közölt új díjat, nem kell tennie semmit, csak határidőben befizetnie az értesítés szerinti díjat. A jelenlegi szerződése továbbra is hatályban marad az eddigi biztosítójánál az új díjjal.

 • Amennyiben biztosítót vált, fel kell mondania a jelenlegi biztosítójánál a szerződését, és új szerződést kell kötnie az új biztosítóval.

Az érvényes felmondás érdekében vegye figyelembe:

A KGFB szerződést a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 30 nappal lehet írásban felmondani úgy, hogy a felmondás legkésőbb addig igazolható módon eljusson a biztosítóhoz. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a biztosítási évforduló december 31. napja, akkor a felmondásnak legkésőbb december 1. napján be kell érkeznie a biztosítóhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az előző biztosítás felmondása nem jogszerűen történt, az új KGFB szerződés abban az esetben sem tekinthető érvényesnek, ha az díjjal rendezett.

Az új szerződés létrehozásakor ügyeljen arra, hogy:

A felmondást követően az új időszakra új szerződést kell kötnie a kiválasztott biztosítóval. Az új szerződést a biztosítási évforduló előtt kösse meg! Ne feledje a díjat rendezni!

 • Az új szerződésre az a díjtarifa lesz érvényes, amelyet a biztosítási időszak kezdő napját megelőzően legalább 60 nappal korábban hirdetett meg az Ön által választott biztosító.

 • Figyeljen arra, hogy az új biztosítóval a szerződést legkorábban a biztosítási időszak kezdetét megelőzően 60 nappal kötheti meg, ellenkező esetben a szerződése érvénytelen lesz! Ennek megfelelően, ha az új szerződés biztosítási időszakának kezdete január 1-je, úgy a szerződés legkorábban november 2-án köthető meg érvényesen.

 • Az új szerződés megkötésekor a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg! Ellenkező esetben biztosítójának a kockázatviselés kezdetét követő 60 napon belül - a szerződéskötéskor fennálló körülmények figyelembevételével – joga van utólag módosítani a biztosítási díjat.

 • Ha biztosítóváltását alkuszon keresztül kívánja rendezni, ne felejtsen el írásbeli meghatalmazást adni alkuszának mind a régi szerződése felmondására, mind pedig az új szerződése megkötésére!

A KGFB szerződésekről, a biztosítóváltás menetéről, ezzel kapcsolatos teendőiről, jogairól és kötelezettségeiről bővebb tájékoztatást az alábbi linkre kattintva olvashat: http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/tematikus_oldalak/kgfb

Forrás:  MNB
 
2013-10-29 14:00:00
Díjhirdetés és biztosítóváltás a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál - 2013. október Díjhirdetés és biztosítóváltás a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál - 2013. október
Gyorslinkek