Vakok, gyengénlátók számára

Kedves Ügyfeleink!

A járványhelyzetre való tekintettel személyes ügyfélszolgálatunk működését ideiglenesen felfüggesztettük. Telefonon keresztül lehetőség van teljeskörű ügyintézésre, forduljon hozzánk bizalommal a +36-1-413-3480 vagy a +36-30-344-0100 telefonszámon!

A Netrisk.hu Kft.


„Kössön utasbiztosítást, válasszon nyereményt!” promóciós játékának
részvételi és játékszabályzata


2020.03.04 - 2020.05.31.


1. A játék szervezője

A „Kössön utasbiztosítást, válasszon nyereményt!” Promóciós Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg.01-09-307894, a továbbiakban ”Szervező”).

2. A játék időtartama

A Játék 2020.03.04. napján 00 óra 00 perctől 2020.05.31. napján éjfélig tart.
Sorsolás: 2020.06.03.-án, szerdán, 11 órakor.

3. A Játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékban azok a Netrisk.hu portálon regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Játékos, illetve Játékosok) vehetnek részt, akik:

3.3. A Játékszabályzat elfogadásával és a Játékra való jelentkezéssel a Játékos egyben hozzájárul ahhoz is, hogy nyertessége esetén a Szervező a saját weboldalán, valamint saját Facebook oldalán a nevét, továbbá lakóhelyét a település megjelölésével nyilvánosságra hozza a Játék sorsolását követően.

3.4. Minden a Szervezőhöz beérkező, helyes, érvényes és a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelő Nyereményjáték regisztráció részt vehet a nyereménysorsoláson, amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti kizáró ok nem merül fel.

3.5. Kizárja a Szervező a Játékból azt a Játékost,

  • aki az utasbiztosítás termék megrendelését visszavonja.
  • aki az utasbiztosítás termékét nem fizeti ki a Nyereményjáték lezárásáig (2020.05.31. éjfélig)
  • aki visszavonja a promóciós Játék részvételi és Játékszabályának elfogadását vagy az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a nyeremények átadását megelőzően.
  • aki a jelen Játékszabályzat 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak.

4. A Játék leírása

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.

4.2. A Játékos kiválasztja, hogy melyik ajándékot szeretné megnyerni a https://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/utasbiztositas.php vagy a https://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/szemelyre-szabott-utasbiztositas.php oldalon és a sorsoláson való részvételhez bepipálja a Nyereményjáték szabályzatának elfogadását. Majd kiszámítja új utasbiztosítása díját és a kiválasztott utasbiztosítási termék „Megkötöm” gombjára kattintva megrendeli a számára megfelelő utasbiztosítást.

4.3. Ezután a Játékos kitölti a Netrisk.hu regisztrációs adatait, majd megadja és ellenőrzi az utasbiztosítás szerződés megkötéséhez szükséges adatait, végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

Ha a Játékos már a Netrisk.hu regisztrált ügyfele, ebben az esetben a Játékos Netrisk.hu regisztráció helyett a meglévő felhasználónevével és jelszavával belép a rendszerbe, majd megadja és ellenőrzi az utasbiztosítás szerződés megkötéséhez szükséges adatait, végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

4.4. A megrendelést követően a Játékos a fizetésre megadott határidőn belül és a jelen Játékszabályzatban előírtaknak megfelelően megfizeti az utasbiztosítás díját.

4.5. A Játékos a megrendelt biztosítás díjfizetése és az egyéb jogosultsági feltételek teljesítésével szerez jogosultságot a Játékban (és ennek megfelelően a sorsolásban) való részvételre.

5. Nyeremények

5.1. A Szervező a promóciós Játék időtartama alatt, a 6. pontban írtak szerint sorsolja ki a nyereményeket, a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok között, akik a promóciós Játék időtartama alatt jogosultságot szereztek a 3. pontban írtak szerint a Játékban történő részvételre.

5.2. A Szervező a Játék befejezését követően 3 db nyertest sorsol ki, akik megnyerik az általuk kiválasztott ajándékot.

5.3. A Játékosok a nyereményüket az alább felsorolt 3 lehetőség közül választhatják ki:

  • GoPro HERO7 sportkamera (fehér)
  • JBL CHARGE 4 Hordozható hangszóró, Bluetooth, Fekete
  • Garmin Vivomove HR Sport Okosóra, Fekete

5.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható és kereskedelmi forgalomba nem hozható.

5.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt a részvételi szabályzatban foglaltakéval hasonló értékű és hasonló paraméterekkel rendelkező Nyereményre cserélje.

5.6. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

5.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremény gyártója, forgalmazója vagy kibocsátója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz.

5.8. A tárgynyeremények átvétele előzetes egyeztetés alapján történhet személyesen a Szervező irodájában (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), vagy a Nyertes kérheti tárgynyereményének postai úton való kézbesítését az általa megadott magyarországi címre.

6. Sorsolás

6.1. A Nyertesek (Tartaléknyertesek) meghatározása nem-nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik:

A Szervező a Játék időtartama alatt a Játékra a 3. pont szerint jelentkezett Játékosok közül a 2020. június 03. napján, szerdán 11 órakor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 3 Nyertest, valamint 3 Tartaléknyertest sorsol ki.

A sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a Nyertesek és a Tartaléknyertesek nevét. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A Tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a Nyertes Játékos bármely okból a Játékból kizárásra kerül, Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja érvénytelen, vagy a Nyertes Játékos részére a nyeremény átadása bármely okból nem lehetséges, illetve a megadott határidőben nem adható át.

6.3. A Nyerteseket a Szervező a sorsolás 6.1. pontban meghatározott napjától számított 15 napon belül értesíti a Szervező rendszerébe történt Netrisk.hu regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A nyereményeket pedig a sorsolást követő maximum 30 napon belül adja át. Sikertelen átadási kísérlet esetén a Tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

6.4. A Szervező a Nyertes teljes nevét és az általuk megnyert nyereményt a https://www.netrisk.hu/netrisk-nyeremenyjatekok.html oldalon, valamint Facebook oldalán is közzé teheti a sorsolást követően, saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás, és díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

6.5. A nyereménysorsolás időpontja: 2020. június 3, szerda 11 óra.

7. Adózás és költségek

A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékosokat terhelik.

8. További Információk a Játékról

A Játékról esetleges további információk a https://www.netrisk.hu/ weboldalon érhetők el.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a https://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/utasbiztositas.php
https://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/utasbiztositas/szemelyre-szabott-utasbiztositas.php
https://www.netrisk.hu/kosson-utasbiztositast-valasszon-nyeremenyt-nyeremenyjatek-szabalyzat-2020.html internetcímeken.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyertes értesítésének, illetve a nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.netrisk.hu/ weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók, illetve a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a Nyertes/nem Nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a https://www.netrisk.hu/domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Netrisk.hu regisztrációjába vagy Nyereményjáték regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. Ha a Játékos az utasbiztosítás kötése közben vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.8. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.9. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.10. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.

9.12. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja során megadott adatai törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, úgy a Játékban a továbbiakban nem vehet részt valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

9.13. Az adatok kezelését Szervező végzi, mint adatkezelő. Az adatkezelés önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán alapul.

9.14. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  • Szervező, mint adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat teljes név [vezetéknév, keresztnév], telefonszám, e-mail cím, Nyertesség esetén szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
  • A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, Nyertesség esetén nevét, lakóhelyét (kizárólag a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

9.15. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését a Netrisk.hu Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. vagy a következő email címen: nyeremenyjatek@netrisk.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.

9.16. Az adatkezelésre vonatkozó további részletes tájékoztatást a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójának II.9. pontja ismerteti („Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés”), amely Szervező honlapján a következő címen érhető el: https://www.netrisk.hu/adatvedelem.html.

Budapest, 2020.03.04.
A Szervező