Vakok, gyengénlátók számára

Kedves Ügyfeleink!

A járványhelyzetre való tekintettel személyes ügyfélszolgálatunk működését ideiglenesen felfüggesztettük. Telefonon keresztül lehetőség van teljeskörű ügyintézésre, forduljon hozzánk bizalommal a +36-1-413-3480 vagy a +36-30-344-0100 telefonszámon!

A Netrisk.hu Kft. Kössön lakásbiztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játékának részvételi és játékszabályzata

2020.03.16 - 2020.04.15


1. A Játék szervezője

A Kössön lakásbiztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg.01-09-307894, a továbbiakban ”Szervező”).


2. A Játék időtartama

A Játék 2020.03.16. napján 09 óra 00 perctől 2020.04.15. napján éjfélig tart.

Sorsolás: 2020.04.16.-án, csütörtökön, 12 órakor.


3. A Játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékban azok a Netrisk.hu portálon regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Játékos, illetve Játékosok) vehetnek részt, akik:

 • az akció ideje alatt a https://www.netrisk.hu internetes oldalon bármilyen lakásbiztosítást kötnek,
 • továbbá a lakásbiztosítási kötési folyamatban a szükséges jelölőnégyzet bepipálásával nyilatkoznak, hogy a Kössön lakásbiztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játék jelen Játékszabályzatát megismerték, elfogadják, és szeretnének részt venni a Játékban, annak sorsolásán (a továbbiakban: Nyereményjáték regisztráció).

A Játékban és a sorsoláson való részvételnek nem feltétele a jelen Nyereményjátékban megkötött szerződés díjrendezettsége, azonban a Nyeremény átvétele díjrendezettségi feltételhez van kötve a jelen Szabályzat 5.2-es pontja alapján.

3.3. Játékszabályzat elfogadásával és a Játékra való jelentkezéssel a Játékos egyben hozzájárul ahhoz is, hogy nyertessége esetén a Szervező a saját weboldalán, valamint saját Facebook oldalán a nevét, továbbá lakóhelyét a település megjelölésével nyilvánosságra hozza a Játék sorsolását követően.

3.4. Minden a Szervezőhöz beérkező, helyes, érvényes és a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelő Nyereményjáték regisztráció részt vehet a Nyereménysorsoláson, amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti kizáró ok nem merül fel.

3.5. Kizárja a Szervező a Játékból azt a Játékost,

 • aki a lakásbiztosítás termék megrendelését visszavonja.
 • aki visszavonja a Promóciós Játék részvételi és Játékszabályának elfogadását vagy az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a Nyeremény átadását megelőzően.
 • aki a jelen Játékszabályzat 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak.

4. A Játék leírása

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti Nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.

4.2. A Játékos a https://www.netrisk.hu lakásbiztosítás díjszámító oldalán https://www.netrisk.hu/lakasbiztositas.html a díjszámítás megkezdése előtt eldöntheti, hogy részt kíván e venni jelen Nyereményjátékban azzal, hogy a sorsoláson való részvételhez bepipálja-e a Nyereményjáték szabályzatának elfogadását. A szükséges jelölőnégyzet bepipálásával a Játékos nyilatkozik, hogy a Kössön lakásbiztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játékának Szabályzatát, valamint a Játékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást megismerte, elfogadja, és szeretne részt venni a Játékban, illetve annak sorsolásán (Nyereményjáték regisztráció). Majd kiszámítja új lakásbiztosítása díját és a kiválasztott lakásbiztosítási termék „Megkötöm” gombjára kattintva megrendeli a számára megfelelő lakásbiztosítást.

4.3. Ezután a Játékos kitölti a Netrisk.hu regisztrációs adatait, majd megadja és ellenőrzi a lakásbiztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatait, végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

Ha a Játékos már a Netrisk.hu regisztrált ügyfele, ebben az esetben a Játékos Netrisk.hu regisztráció helyett a meglévő felhasználónevével és jelszavával belép a rendszerbe, majd megadja és ellenőrzi a lakásbiztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatait, végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

4.4. A Játékos a lakásbiztosítás megrendelésével és az egyéb jogosultsági feltételek teljesítésével szerez jogosultságot a Játékban (és ennek megfelelően a sorsolásban) való részvételre.


5. Nyeremények

5.1. A Szervező a Promóciós Játék időtartama alatt, a 6. pontban írtak szerint sorsolja ki a Nyereményeket, a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok között, akik a Promóciós Játék időtartama alatt jogosultságot szereztek a 3. pontban írtak szerint a Játékban történő részvételre.

5.2. A Szervező a Nyeremény átadását feltételhez köti. A Nyertesnek nyilatkoznia kell, hogy a Kössön lakásbiztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játékban való részvételre jogosító lakásbiztosítás legalább első esedékes díját megfizette és az erről szóló díjigazolást az értesítéstől számítva 5 munkanapon belül bemutatja.

5.3. A sorsolás időpontjában összesen 25 darab MOL ajándékkártyát fog kisorsolni a 6. pontban írtak szerint. A MOL kártyák darabszáma és címlete:

 • 2 db 15 000 Ft értékű MOL kártya
 • 10 db 5 000 Ft értékű MOL kártya
 • 13 darab 3 000 Ft értékű MOL kártya

A Nyeremények készpénzre nem válthatóak és kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak.

5.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt a részvételi szabályzatban foglaltakéval hasonló értékű és hasonló paraméterekkel rendelkező Nyereményre cserélje.

5.5. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

5.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremény gyártója, forgalmazója vagy kibocsátója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz.

5.7. A Nyeremények átvétele előzetes egyeztetés alapján történhet személyesen a Szervező irodájában (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), vagy a Nyertes kérheti Nyereményének postai úton való kézbesítését az általa megadott magyarországi címre.


6. Sorsolás

6.1. A Nyertesek (Tartaléknyertesek) meghatározása nem-nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik:

A Szervező a Játék időtartama alatt a Játékra a 3. pont szerint jelentkezett Játékosok közül a 2020. április 16. napján, csütörtökön 12 órakor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 25 Nyertest, valamint 25 Tartaléknyertest sorsol ki.

A sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt Nyereményt, a Nyertesek és a Tartaléknyertesek nevét. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A Tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes Játékos bármely okból a Játékból kizárásra kerül, Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja érvénytelen, vagy a Nyertes Játékos részére a Nyeremény átadása bármely okból nem lehetséges, illetve a megadott határidőben nem adható át.

6.3. A Nyerteseket a Szervező a sorsolás 6.1. pontban meghatározott napjától számított 15 napon belül értesíti a Szervező rendszerébe történt Netrisk.hu regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A Nyereményeket pedig a sorsolást követő maximum 30 napon belül adja át. Sikertelen átadási kísérlet esetén a Tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyereményre.

6.4. A Szervező a Nyertes teljes nevét és az általuk megnyert Nyereményt a https://www.netrisk.hu/netrisk-nyeremenyjatekok.html oldalon, valamint Facebook oldalán is közzé teheti a sorsolást követően, saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás, és díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

6.5. A Nyereménysorsolás időpontja: 2020. április 16, csütörtök, 12 óra.


7. Adózás és költségek

A Nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékosokat terhelik.


8. További Információk a Játékról

A Játékról esetleges további információk a https://www.netrisk.hu weboldalon érhetők el.


9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a https://www.netrisk.hu/lakasbiztositas.html internetcímen.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyertes értesítésének, illetve a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a Nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.netrisk.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók, illetve a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a Nyertes/nem Nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a https://www.netrisk.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Netrisk.hu regisztrációjába vagy Nyereményjáték regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. Ha a Játékos az lakásbiztosítás kötése közben vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.8. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.9. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.10. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.

9.12. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja során megadott adatai törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, úgy a Játékban a továbbiakban nem vehet részt valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

9.13. Az adatok kezelését Szervező végzi, mint adatkezelő. Az adatkezelés önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán alapul.

9.14. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • Szervező, mint adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat teljes név [vezetéknév, keresztnév], telefonszám, e-mail cím, Nyertesség esetén szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, Nyertesség esetén nevét, lakóhelyét (kizárólag a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

9.15. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését a Netrisk.hu Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. vagy a következő email címen: nyeremenyjatek@netrisk.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.

9.16. Az adatkezelésre vonatkozó további részletes tájékoztatást a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójának II.9. pontja ismerteti („Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés”), amely Szervező honlapján a következő címen érhető el: https://www.netrisk.hu/adatvedelem.html.


Budapest, 2020.03.16.
A Szervező

A www.netrisk.hu olyan biztosítási szerződések értékesítését végző internetes összehasonlító felület, amely a szerződések összehasonlításán túl az ügyfél által kiválasztott biztosítási szerződés megkötésének kezdeményezésére is alkalmas. Az oldalon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb), autós kiegészítő biztosítás, casco (személygépjárműre, motorra és tehergépjárműre 3,5 tonna össztömegig), lakásbiztosítás, utasbiztosítás és munkanélküliség biztosítás köthető. Tájékoztatjuk, hogy az összehasonlító funkció nem alkalmas az összetett, bonyolult vagy az átlagostól eltérő egyedi kockázatokat lefedő biztosítási fedezetek és szolgáltatások ajánlására. Az oldal a kgfb termék kivételével nem hasonlítja össze a piacon elérhető összes biztosítási szerződést. Egyedi igényekre, kockázatokra irányuló biztosításokkal kapcsolatban kérjük keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat. Vállalkozói vagyon-, felelősség- és csoportos biztosításokra vonatkozó igényét a Netrisk Agent szolgáltatásunk keretében online is jelezheti.

A www.netrisk.hu weboldalt a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (rövidített neve: Netrisk.hu Kft.) üzemelteti, független biztosításközvetítői tevékenységért maga felel, az esetlegesen okozott kárért vagy sérelemdíjért szakmai felelősségbiztosítója, a Generali Biztosító Zrt. áll helyt. Az üzemeltetőről további információt a Rólunk menüpontban talál. A weboldal használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A www.netrisk.hu oldalon az üzemeltető a biztosításközvetítésen túl egyéb más tevékenységet (hirdetési és távközlési szolgáltatások közvetítése) is végezhet.