Vakok, gyengénlátók számára

Kedves Ügyfeleink!

A járványhelyzetre való tekintettel személyes ügyfélszolgálatunk működését ideiglenesen felfüggesztettük. Telefonon keresztül lehetőség van teljeskörű ügyintézésre, forduljon hozzánk bizalommal a +36-1-413-3480 vagy a +36-30-344-0100 telefonszámon!

A Netrisk.hu Kft. Kössön casco biztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játékának részvételi és játékszabályzata

2020.03.16 - 2020.04.15.


1. A Játék szervezője

A Kössön casco biztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg.01-09-307894, a továbbiakban ”Szervező”).


2. A Játék időtartama

A Játék 2020.03.16. napján 09 óra 00 perctől 2020.04.15. napján éjfélig tart.

Sorsolás: 2020.04.16.-án, csütörtökön, 11 órakor.


3. A Játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékban azok a Netrisk.hu portálon regisztrált felhasználók (a továbbiakban: Játékos, illetve Játékosok) vehetnek részt, akik:

 • az akció ideje alatt a https://www.netrisk.hu internetes oldalon bármilyen casco biztosítást kötnek,
 • továbbá a casco biztosítási kötési folyamatban a szükséges jelölőnégyzet bepipálásával nyilatkoznak, hogy a Kössön casco biztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játék jelen Játékszabályzatát megismerték, elfogadják, és szeretnének részt venni a Játékban, annak sorsolásán (a továbbiakban: Nyereményjáték regisztráció).

A Játékban és a sorsoláson való részvételnek nem feltétele a jelen Nyereményjátékban megkötött szerződés díjrendezettsége, azonban a Nyeremény átvétele díjrendezettségi feltételhez van kötve a jelen Szabályzat 5.2-es pontja alapján.

3.3. A Játékszabályzat elfogadásával és a Játékra való jelentkezéssel a Játékos egyben hozzájárul ahhoz is, hogy nyertessége esetén a Szervező a saját weboldalán, valamint saját Facebook oldalán a nevét, továbbá lakóhelyét a település megjelölésével nyilvánosságra hozza a Játék sorsolását követően.

3.4. Minden a Szervezőhöz beérkező, helyes, érvényes és a jelen Játékszabályzatban foglalt részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelelő Nyereményjáték regisztráció részt vehet a Nyereménysorsoláson, amennyiben a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti kizáró ok nem merül fel.

3.5. Kizárja a Szervező a Játékból azt a Játékost,

 • aki a casco biztosítás termék megrendelését visszavonja.
 • aki visszavonja a Promóciós Játék részvételi és Játékszabályának elfogadását vagy az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a Nyeremény átadását megelőzően.
 • aki a jelen Játékszabályzat 9.5.-9.6. pontjai szerinti magatartást tanúsít, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak.

4. A Játék leírása

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vesznek részt. A résztvevő Játékosok között a Szervező az 5. pont szerinti Nyereményt sorsolja ki a 6. pontban meghatározott sorsolás keretében.

4.2. A Játékos a https://www.netrisk.hu casco biztosítás díjszámító oldalán https://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/casco_biztositas/casco.php a díjszámítás megkezdése előtt eldöntheti, hogy részt kíván e venni jelen Nyereményjátékban azzal, hogy a sorsoláson való részvételhez bepipálja-e a Nyereményjáték szabályzatának elfogadását. A szükséges jelölőnégyzet bepipálásával a Játékos nyilatkozik, hogy a Kössön casco biztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játékának Szabályzatát, valamint a Játékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást megismerte, elfogadja, és szeretne részt venni a Játékban, illetve annak sorsolásán (Nyereményjáték regisztráció). Majd kiszámítja új casco biztosítása díját és a kiválasztott casco termék „Megkötöm” gombjára kattintva megrendeli a számára megfelelő casco biztosítást.

4.3. Ezután a Játékos kitölti a Netrisk.hu regisztrációs adatait, majd megadja és ellenőrzi a casco biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatait, végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

Ha a Játékos már a Netrisk.hu regisztrált ügyfele, ebben az esetben a Játékos Netrisk.hu regisztráció helyett a meglévő felhasználónevével és jelszavával belép a rendszerbe, majd megadja és ellenőrzi a casco biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatait, a szükséges jelölőnégyzet bepipálásával nyilatkozik, hogy a Kössön casco biztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játékának Szabályzatát, valamint az adatkezelési tájékoztatást megismerte, elfogadja, és szeretne részt venni a Játékban, illetve annak sorsolásán (Nyereményjáték regisztráció,) Végül a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva rögzíti megrendelését.

4.4. A Játékos a casco biztosítás megrendelésével és az egyéb jogosultsági feltételek teljesítésével szerez jogosultságot a Játékban (és ennek megfelelően a sorsolásban) való részvételre.


5. Nyeremények

5.1. A Szervező a Promóciós Játék időtartama alatt, a 6. pontban írtak szerint sorsolja ki a Nyereményeket, a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok között, akik a Promóciós Játék időtartama alatt jogosultságot szereztek a 3. pontban írtak szerint a Játékban történő részvételre.

5.2. A Szervező a Nyeremény átadását feltételhez köti. A Nyertesnek nyilatkoznia kell, hogy a Kössön casco biztosítást és nyerjen MOL kártyát! Promóciós Játékban való részvételre jogosító casco biztosítás legalább első esedékes díját megfizette és az erről szóló díjigazolást az értesítéstől számítva 5 munkanapon belül bemutatja.

5.3. A sorsolás időpontjában összesen 25 darab MOL ajándékkártyát fog kisorsolni a 6. pontban írtak szerint. A MOL kártyák darabszáma és címlete:

 • 2 db 15 000 Ft értékű MOL kártya
 • 10 db 5 000 Ft értékű MOL kártya
 • 13 darab 3 000 Ft értékű MOL kártya

A Nyeremények készpénzre nem válthatóak és kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak.

5.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt a részvételi szabályzatban foglaltakéval hasonló értékű és hasonló paraméterekkel rendelkező Nyereményre cserélje.

5.5. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

5.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremény gyártója, forgalmazója vagy kibocsátója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz.

5.7. A Nyeremények átvétele előzetes egyeztetés alapján történhet személyesen a Szervező irodájában (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), vagy a Nyertes kérheti Nyereményének postai úton való kézbesítését az általa megadott magyarországi címre.


6. Sorsolás

6.1. A Nyertesek (Tartaléknyertesek) meghatározása nem-nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik:

A Szervező a Játék időtartama alatt a Játékra a 3. pont szerint jelentkezett Játékosok közül a 2020. április 16. napján, csütörtökön 11 órakor, 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 25 Nyertest, valamint 25 Tartaléknyertest sorsol ki.

A sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt Nyereményt, a Nyertesek és a Tartaléknyertesek nevét. A sorsolás nem nyilvános.

6.2. A Tartaléknyertes Játékos abban az esetben válik jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes Játékos bármely okból a Játékból kizárásra kerül, Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja érvénytelen, vagy a Nyertes Játékos részére a Nyeremény átadása bármely okból nem lehetséges, illetve a megadott határidőben nem adható át.

6.3. A Nyerteseket a Szervező a sorsolás 6.1. pontban meghatározott napjától számított 15 napon belül értesíti a Szervező rendszerébe történt Netrisk.hu regisztráció során megadott elérhetőségek valamelyikén. A Nyereményeket pedig a sorsolást követő maximum 30 napon belül adja át. Sikertelen átadási kísérlet esetén a Tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyereményre.

6.4. A Szervező a Nyertes teljes nevét és az általuk megnyert Nyereményt a https://www.netrisk.hu/netrisk-nyeremenyjatekok.html oldalon, valamint Facebook oldalán is közzé teheti a sorsolást követően, saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás, és díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

6.5. A Nyereménysorsolás időpontja: 2020. április 16, csütörtök, 11 óra.


7. Adózás és költségek

A Nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékosokat terhelik.


8. További Információk a Játékról

A Játékról esetleges további információk a https://www.netrisk.hu weboldalon érhetők el.


9. Vegyes rendelkezések

9.1. A jelen szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a https://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/casco_biztositas/casco.php internetcímen.

9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

9.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyertes értesítésének, illetve a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a Nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a https://www.netrisk.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a felhasználók, illetve a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a Nyertes/nem Nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a https://www.netrisk.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Netrisk.hu regisztrációjába vagy Nyereményjáték regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. Ha a Játékos az casco biztosítás kötése közben vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.8. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.9. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felhasználóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.10. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

9.11. A Játékban történő részvétellel a résztevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen Játékszabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a jelen szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.

9.12. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges adatokat vagy a Netrisk.hu regisztrációja vagy Nyereményjáték regisztrációja során megadott adatai törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, úgy a Játékban a továbbiakban nem vehet részt valamint amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a felhasználó által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

9.13. Az adatok kezelését Szervező végzi, mint adatkezelő. Az adatkezelés önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán alapul.

9.14. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • Szervező, mint adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat teljes név [vezetéknév, keresztnév], telefonszám, e-mail cím, Nyertesség esetén szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, Nyertesség esetén nevét, lakóhelyét (kizárólag a város megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

9.15. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését a Netrisk.hu Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. vagy a következő email címen: nyeremenyjatek@netrisk.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.

9.16. Az adatkezelésre vonatkozó további részletes tájékoztatást a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójának II.9. pontja ismerteti („Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés”), amely Szervező honlapján a következő címen érhető el: https://www.netrisk.hu/adatvedelem.html.


Budapest, 2020.03.16.
A Szervező