Vakok, gyengénlátók számára

Allianz Hungária Biztosító Rt.

Hungária Otthonbiztosítás

V. 1. számú FÜGGELÉK

VAGYONVÉDELMI SZINTEK

I. Lezárt helyiség

Lezárt helyiségnek a tér azon elkülönített része minősül, amelyet határolószerkezetei az arra jogosulatlan idegen személyekkel szemben az elmozdítástól és a behatolástól egyaránt megóvnak.

Melléképületek, többlakásos lakóépületekben lévő önálló tárolóhelyiségek, lezárt előterek, illetve nem állandó lakás célját szolgáló épületek esetében a határoló szerkezeteknek a betekintés ellen is óvniuk kell.

Lezárt helyiségnek minősülnek a különböző rendeltetésű konténerek is, ha a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.

A jelen feltételek szempontjából nem tekinthető lezártnak az a helyiség sem, amelynek határoló épületszerkezeti elemei (falazata, födémszerkezete, nyílászárója stb.) 40 mm-nél vékonyabb puhafa deszka, drótfonat, 5 mm-nél vékonyabb könnyűfém lemez, 2 mm-nél vékonyabb vaslemez vagy egyszeres 3 mm-es, illetőleg ennél vékonyabb üveg.

II. Minimális mechanikai védelem

Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helyiség nyílászárói, zárszerkezetei, falazatai, padozatai és födémszerkezetei megfelelnek az alábbi követelményeknek.

 1. Falazatok, födémek, padozatok:
  • A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 6 cm vastag, hagyományos kisméretű téglából épült faléval egyenértékű.
 2. Nyílászárók (ajtók, ablakok):
  • A ráccsal nem védett ajtók, ablakok üvegezése együttesen minimum 6 mm vastagságú; szakszerűen kialakított thermopanüvegek esetén – összességében – minimum 5 mm.
  • A kitekintő-, a felül- és oldalvilágító ablakokat 100x300 mm osztású rács védi, ha az üvegezés egyrétegű és 5 mm, illetőleg ennél vékonyabb. A rács legalább négy helyen, egymástól legfeljebb 30 cm távolságra átmenőcsavarral vagy kívülről csak roncsolással leszedhető módon van az ajtóhoz rögzítve.
  • A kétszárnyú ajtószerkezetek rögzített szárnya reteszhúzás ellen védve van.
 • A kétszárnyú bejárati ajtók rögzített szárnyai reteszhúzás ellen akkor védettek, ha a szárny reteszei (csúszó- vagy áthajtóriglik) védettek az elmozdítás ellen (pl. facsavarral egy-egy furaton keresztül).
 1. Zárszerkezetek, biztonsági zárbetétek: Az ajtókat törésvédetten felszerelt biztonsági zárszerkezet vagy a tartószerkezetével együtt minősített és a minőségi tanúsítványban előírt módon felszerelt biztonsági lakat zárja. Biztonsági zárszerkezetnek minősül a 10 000 variációs lehetőséget meghaladó
  • minimum 5 csapos hengerzárbetétes zárszerkezet,
  • minimum 6 rotoros mágneszárbetétes zárszerkezet,
  • Mabisz által minősített lamellás zár, valamint
  • minden egyedileg minősített zár.

III. Részleges mechanikai védelem

védelem, ha a védendő/védett helyiséget határoló falazatok, födémek, padozatok, nyílászárók és zárszerkezetek megfelelnek a minimális mechanikai védelem II. pontbeli előírásainak, valamint az alábbi követelményeknek.

 1. Falazatok, födémek, padozatok:
  • A falszerkezet szilárdsága megfelel a legalább 15 cm vastagságú, tömör téglafalénak.
 2. Nyílászárók, (ajtók, ablakok): a bejárati ajtó maradéktalanul megfelel az alábbi műszaki, technikai feltételeknek. Az ajtótokszerkezet anyaga fém, keményfa, vagy olyan szerkezeti kialakítású, amely az előbbiekkel azonos ellenállást biztosít. Ha a tokozat fából készült, a reteszvasak fogadó-lemezét ellenlemezzel erősítették meg, amely a falszerkezetekhez legalább három pontban van rögzítve.
  • Az ajtótokszerkezetet 30 centiméterenként rögzítették a határoló falszerkezethez.
  • Az ajtólap anyaga fém vagy legalább a 25 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával megegyező fa.
  • Az ajtólap külső borítólemezei kívülről csak roncsolással bonthatók. Fémszerkezet esetén az ajtólap legalább 1 mm vastagságú vaslemezzel van borítva.
  • Bevésőzár esetén az ajtólap külső oldala fémlemezzel, kívülről roncsolás nélkül nem szerelhető módon van megerősítve.
  • Az ajtólap és a tok közötti záráspontosság oldalanként maximum 4 mm, keményfa szerkezet esetén maximum 6 mm. Az ajtólap és a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolhatja.
  • Az ajtólapokat minimum 3 db diópánttal – vagy ezzel egyenértékű szilárdságú, egyedi kialakítású forgópánttal – rögzítették a tokhoz, és ellátták kiemelés, be- és kifeszítés elleni védelemmel.
  • A zárást legalább két, egymástól minimum 30 cm-re felszerelt, letörés ellen is védett biztonsági zárszerkezet biztosítja, és a zárak reteszelési mélysége eléri a 14 mm-t. Önálló zárási pontnak csak az egymástól legalább 30 cm-re elhelyezkedő reteszvasak tekinthetők.
  • Az ablakoknak a következő műszaki-technikai feltételeknek kell megfelelniük.
  • A nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, függönyfalak stb.) teljes felületét minimum 100x300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracélból készült rácsozattal vagy más műszaki megoldású, de az előbbivel egyező szilárdságú és kívülről roncsolás nélkül leszerelhetetlen rácsozattal kell védeni, ha
  • az ablak párkánya (az erkély padozata) a járószinttől 3 m-nél alacsonyabban van, vagy ha
  • az ablakpárkány (erkélypadozat) 3 m-nél magasabban van, de valamely melléképület, építmény vagy beépített eszköz (pl. állvány, tűzlétra stb.) megkönnyíti a bejutást.
  • A rácsot 300 milliméterenként, de legalább 4 db falazókörömmel erősítették a falhoz, és a falazókörmök keresztmetszete a rácséval legalább azonos, a minimális beépítési (rögzítési) mélység pedig 100 mm (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető műszaki megoldás, pl. átmenő kapupántcsavaros rögzítés).
  • A rácsszerkezet helyettesíthető más szerkezettel, amelyet a Mabisz minősített, és a rács helyettesítésére alkalmasnak elismert, pl. minősített behatoláskésleltető, áttörésbiztos üveg (minimum B1-es fokozatra minősítve).
  • Az ablakok tok- és keretszerkezetének ellenálló képessége nagyobb, mint az üvegszerkezeté (vagy legalább azonos vele).
 3. Zárszerkezetek, biztonsági zárbetétek:
  • A zárszerkezeteknek a következő műszaki-technikai feltételeknek kell megfelelniük.
  • Lamellás rendszerű zárszerkezet esetén a kulcs egy- vagy kéttollú és fogazott, a reteszvas mozgatását legalább 6 lamella biztosítja, a variációszám pedig minimum 10 000.
  • Hevederzárnál a keresztpántok vízszintes és/vagy függőleges irányban kétpontos kiegészítő zárást biztosítanak;
  • a reteszvasak a fogadóelemekbe minimum 20 mm mélységben reteszelnek.
  • Henger- és mágneszárbetétek:
  • Minimum 5 csapos hengerzárbetét vagy 6 rotoros mágneszárbetét.
  • A variációs lehetőség legalább 10 000.
  • Letapogatásos nyitás ellen védettek (pl. a több csapsoros zárbetét), és maghúzással legalább 3 percig nem nyithatók a Mabisz minősítési tanúsítványa szerint.
 4. Mobil rácsok:
  • A mobil rácsot az ajtókra előírt zárszerkezet rögzíti, és a rácsok a sínszerkezetből csak roncsolással téphetők ki. A legördülő „detektívrácsok” feltolás elleni védelmét áttételes mozgatószerkezet vagy más megoldás biztosítja.

IV. Teljes körű mechanikai védelem

Teljes körű a mechanikai védelem, ha a védendő/védett helyiséget határoló falazatok, födémek, padozatok, valamint a nyílászárók és a zárszerkezetek megfelelnek a részleges mechanikai védelem előírásainak, továbbá az alábbi követelményeknek.

 1. Falazatok, födémek, padozatok: A falazatok, födémek és padozatok szilárdsága megegyezik a 38 cm vastagságú tömör téglafaléval.
 2. Nyílászárók (ajtók, ablakok):
  • a) A bejárati ajtónak a következő műszaki-technikai feltételeknek kell maradéktalanul megfelelnie.
   • Az ajtólap fém vagy legalább 40 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával megegyező faszerkezetű lehet. Az ajtólapot fémszerkezetű ajtó esetén legalább 2 mm vastagságú vaslemezzel kell borítani.
   • Az ajtólap és a tok közötti záráspontosság oldalanként maximum 2 mm, keményfa szerkezet esetén maximum 5 mm lehet.
   • A zárszerkezet több (legalább 4) ponton biztosítja a zárást, és a zárak reteszelési mélysége eléri a 18 mm-t. A zártest és a zárbetét fúrás, finomnyitás és letörés ellen védve van. Önálló reteszelési pontnak csak az egymástól legalább 30 cm-re elhelyezkedő reteszvasak tekinthetők
  • b) Az ablakoknak a következő műszaki-technikai feltételeknek kell maradéktalanul megfelelniük.
   • A nyílászárók üvegezése áttörésbiztos, rétegelt (minimum B1-es) üveg vagy azzal azonos védettséget nyújtó anyag (pl. polikarbonát, szerves üveg, fóliázott – a Mabisz által teljes körű mechanikai védelemre minősített – üvegszerkezet stb.) .
   • A normál üvegezésű ablakokat rácsozattal kell védeni (lásd a III. 2.b pontot).
  • c) A biztonsági ajtók és ablakok megkapták a Magyar Biztosítók Szövetségének minősítését, és a szerelést végző cég a beszerelésről minőségi tanúsítványt adott.
 3. Zárszerkezetek, biztonsági zárbetétek: A zárszerkezeteknek az alábbi feltételeknek kell maradéktalanul megfelelniük.
  • Bevésőzárak esetén
   • a bevésőzárak és a hengerzárbetéttel működtetett szerkezetek zárszekrénye fúrásvédett kivitelű;
   • a zárszerkezet reteszvasa visszatolás ellen védett.
  • Hevederzárak esetén
   • a reteszvasak keresztmetszetének szilárdsága azonos a biztonsági záraknál elfogadottal (vagy annál erősebb);
   • a reteszvasak a fogadóelemekben minimum 25 mm mélységben reteszelnek;
   • a reteszvas fogadóelemét legalább 2 db M 6x80 csavarral fémdübelben vagy ezzel azonos szilárdságú más felerősítéssel, bevéséssel rögzítették a falazatba;
   • a működtető zárbetét fúrásvédett kivitelű, vagy fúrásvédő pajzs védi;
   • a hengerzárbetétet kívülről leszerelhetetlen, letörés elleni védelemmel látták el;
   • a zárszerkezetet működtető zárbetét védett a beütés ellen.
  • Zárbetétek A zárbetét minimum 5 csapos hengerzárbetét vagy 6 rotoros mágneszárbetét, amely a Mabisz minősítési tanúsítványa szerint legalább 3 percig ellenáll a HSS fúróheggyel való fúrásnak.

  V. Alapszintű elektronikai jelzőrendszer

  Alapszintű az elektronikai jelzőrendszer, ha

  • felületvédelme kiterjed a 3 m-nél kisebb magasságkülönbség leküzdésével elérhető nyílászárókra, vagy ha az ilyen nyílászáróval ellátott összes helyiségben csapdaszerű térvédelmet alakítottak ki, és azok a helyiségek, amelyek üvegfelületű nyílászáróit nem védi rács, akusztikus törésérzékelővel is el vannak látva;
  • a riasztóközpont, a kültéri akkumulátoros hang-fény jelző, az érzékelők rendelkeznek a Magyar Biztosítók Szövetségének minősítésével;
  • az elektronikai jelzőrendszer be van kötve egy saját kivonuló szolgálattal rendelkező távfelügyeletbe (a szolgálat kivonulási ideje maximum 15 perc a távfelügyelettel kötött szerződés szerint);
  • a távfelügyelet legalább „megfelelő biztonságú” fokozatú – rádiós vagy normál telefonvonali – átjelzést jelentő Mabisz-minősítéssel rendelkezik.

  VI. Középszintű elektronikai jelzőrendszer

  Középszintű az elektronikai jelzőrendszer, ha

  • a külvilággal határos összes helyiség elsősorban mozgásérzékelőkkel – a ráccsal nem védett üvegfelületű helyiségek akusztikus törésérzékelőkkel is –, a nyílászárók pedig nyitásérzékelőkkel vannak védve;
  • a riasztóközpont, a kültéri akkumulátoros hang-fény jelzők, az érzékelők a Mabisz által kiadott legalább „részleges” minősítéssel rendelkeznek;
  • az elektronikai jelzőrendszer be van kötve egy saját kivonuló szolgálattal rendelkező távfelügyeletbe, és a szolgálat kivonulási ideje maximum 15 perc a távfelügyelettel kötött szerződés szerint;
  • a távfelügyelet rendelkezik szakmai szolgáltatásfelelősség-biztosítással és legalább „megfelelő biztonságú” fokozatú – rádiós vagy normál telefonvonali – átjelzést jelentő Mabisz-minősítéssel.

  A „kiemelt biztonsági fokozat” Mabisz-minősítés esetén – amely pl. a beszédsávon kívüli átjelzést jelenti – a biztosító egyedileg határozza meg a betöréseslopás-biztosítási eseményre vonatkozó szolgáltatás felső határát.

Gyorslinkek
Terméktájékoztatók: