Gyorslinkek
Szolgáltatásaink:
Terméktájékoztatók:
Kapcsolat

Életbiztosítás

Minden, amit az életbiztosításról tudni kell

A következőkben átfogó tájékoztatást adunk a biztosítók életbiztosítási módozatairól. Tekintse át rövid ismertetőnket, kérjen ajánlatot online.
A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító – a szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja, hogy a biztosítás hatálya alatt, a biztosított halála esetén a mindenkori biztosítási összeget, a szerződés kedvezményezettjének (kedvezményezett hiányában a törvényes örökösnek, ill. bemutatóra szóló kedvezményezettség esetén a kötvényt bemutató személynek) kifizeti. A biztosítási esemény bekövetkeztével a szerződés megszűnik. Ha a tartam lejártakor él a biztosított, akkor a biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg. A módozatnak a lényege, hogy kis díjért cserébe a legszükségesebb pillanatban nyújt egyszeri segítséget a hátramaradók számára. A biztosítás díja alapvetően a biztosított korától, a választott biztosítási összegtől valamint a szerződés időtartamától függ (bizonyos esetekben, a veszélyes foglakozást vagy sporttevékenységet végzőknél a díjat ez is befolyásolhatja). A kockázati életbiztosítás, mint főbiztosítás mellé számos kiegészítő szolgáltatás köthető (pl. kiegészítő biztosítás baleseti rokkantság esetére), melyekkel komplex biztosítási fedezet érhető el.
Lap tetejére
A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító – a szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja, hogy amennyiben a biztosított a szerződésben meghatározott időszak végén életben van, úgy a szerződésben rögzített biztosítási összeget kifizeti a biztosított vagy az általa meghatározott kedvezményezett részére. Ha a biztosított a szerződésben meghatározott időpont előtt meghal, a biztosítás az addig befizetett díjak kifizetésével megszűnik. Ennél a módozatnál a biztosítás megtakarítási funkciója dominál, ezért külön ajánljuk azon Ügyfeleinknek, akik nyugdíjkiegészítő biztosítást kívánnak kötni. Az elérési életbiztosításhoz is különböző kiegészítő kockázat köthető. A biztosítás jellege miatt különösen ajánljuk, a kiegészítő kockázati életbiztosítást.
Lap tetejére
Vegyes mivel ötvözi a kockázati ésa tisztán elérési életbiztosítás szolgáltatásait. Ennek értelmében a biztosító kifizeti aszerződésben meghatározott biztosítási összeget a biztosított tartamon belüli halála esetén (ebben az esetben a szerződés megszűnik a biztosítási összeg kifizetésével), vagy a biztosítási időszak végén, amennyiben a biztosított életben van. A vegyes életbiztosítás mellé is ajánljuk - a még teljesebb szolgáltatás elérése érdekében – a kiegészítő biztosítási szolgáltatások választását.
Lap tetejére
A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító vállalja, hogy a szerződésben rögzített időtartam lejártával mindenképpen kifizeti a mindenkori biztosítási összeget. Amennyiben a “kötött” időpontban a biztosított életben van, a biztosító számára vagy az általa megnevezett kedvezményezett részére szolgáltatja ki a biztosítási összeget. A biztosított tartamon belüli halála esetén, a biztosító a “kötött" időpont végéig a biztosított helyett átvállalja a díjfizetést és a tartam végén a kedvezményezett (bemutatóra szóló kötvény esetén a kötvényt bemutató személy) részére fizeti ki a teljes biztosítási összeget. A kötött időpontú életbiztosítással az előre látható, megjósolható időpontban jelentkező események finanszírozásához szükséges tőke felhalmozásáról gondoskodhatunk, például a gyermek tanítási költségeinek fedezéséről.
Lap tetejére
Az életbiztosítási termékek új generációja, a vegyes életbiztosítások által nyújtott szolgáltatásokat ötvözi egy befektetési alap kínálta lehetőségekkel. A szerződő által befizetett díjakat a biztosító a szerződő által kiválasztott befektetési alapokba fekteti, a lejáratkori kifizetés mértékét ezen alapok hozama határozza meg. A szerződő a tartam során igény szerint átirányíthatja megtakarítását a felkínált alapok között. Ennek a módozatnak nagy előnye a rugalmasság és az elérhető, a klasszikus életbiztosításokénál magasabb hozam, ugyanakkor hátrányaként is ugyanezeket kell kiemelni, mivel a befektetési alapok szabad megválasztása, olykor a magasabb hozam érdekében komoly kockázatvállalást jelent. A klasszikus életbiztosításoknál, az ilyenfajta kockázat teljes mértékben kizárt, ugyanis a Biztosítási Törvény szigorúan és részletesen előírja a biztosítók számára, hogy miként fektethetik be az Ügyfelek által rájuk bízott pénzét.
Lap tetejére
A szerződő előzetes díjfizetése ellenében, a biztosító vállalja, hogy szerződés feltételei szerint rendszeres időközönként pénzt folyósít a biztosított, vagy az általa megnevezett kedvezményezett részére. A biztosítás szolgáltatása, azaz a járadék folyósítása – a szerződő választása szerint – történhet a biztosított élete végéig vagy egy előre rögzített időpontig (pl. a kedvezményezett 70 éves koráig) illetve egy meghatározott időtartamig (pl. 10 év). A járadékbiztosítás, a díjfizetés szerint lehet folyamatos díjas vagy egyszeri díjas. Az Ügyfél választhat, hogy a járadék folyósítására alapot teremtő biztosítási díjat évek alatt (folyamatos díjfizetéssel) vagy egy nagyobb összeg (egyszeri) megfizetésével teljesíti.
Lap tetejére
Az Whole Life biztosítás az Egyesült Államokban az egyik legnépszerűbb életbiztosítási módozat. A biztosítási szerződés tartama a biztosított hátralevő élete, a biztosító a kedvezményezett részére a teljes biztosítási összeget kifizeti a biztosított halálakor. A biztosítás a szerződő kérésére visszavásárolható, kölcsön vehető fel a terhére illetve díjmentesen leszállítható. Díjfizetése lehet folyamatos vagy egyszeri díjfizetésű.
Lap tetejére
  • Kiegészítő kockázati életbiztosítás
  • Kiegészítő biztosítás baleseti halál esetére
  • Kiegészítő biztosítás baleseti rokkantság esetére
  • Díjátvállalás munka és keresőképtelenség esetére
  • Baleseti kórházi napi térítés
  • Díjmentesítés rokkantság esetén
  • Műtéti térítés
  • Kórházi napi térítés
  • Kritikus betegségek kiegészítő biztosítása
Lap tetejére
Legfontosabb szavak:
Marketing gyémánt díj Az év intelligens vállalata Az év ügyfélbarét biztosítója